เครื่องฟอกอากาศ และเครื่องกรองอากาศ AWAC

เรา บริษัท สด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญสูงในเรื่องของระบบอากาศเพื่อสุขภาพหลากหลาย โดยเฉพาะเครื่องฟอกอากาศ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเราได้รับความไว้วางใจจากองค์กร หน่วยงาน สถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นต้น

เครื่องฟอกอากาศ AWAC ระบบ HEPA FILTER

เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP250HP

 • กรองอากาศด้วยระบบ Hepa Filter ประสิทธิภาพในการกรอง 99.99 %
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 250 CFM MAX
 • เครื่องผลิตโอโซน 50 mg/hr OPTIONS
awac-ap290HP-sm เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP290HP

 • กรองอากาศด้วยระบบ Hepa Filter ประสิทธิภาพในการกรอง 99.99 %
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 500 CFM MAX
 • สามารถตั้งโต๊ะและ มีล้อเข็น
awac-ap500HP เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP500HP

 • มีความสารถฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ 100 ตารางเมตร
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 500 CFM MAX
 • ใช้แผ่นกรองอากาศ Hepa filter
awac-ap609serie เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP2900HP

 • มีความสารถฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ 130 ตารางเมตร
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 1000 CFM MAX
 • ใช้แผ่นกรองอากาศ Hepa filter
ap1000andap1900 เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP1000HP

 • มีความสารถฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ 130 ตารางเมตร
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 1,000 CFM MAX
 • ใช้แผ่นกรองอากาศ Hepa filter
ap1000andap1900 เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP1900HP

 • มีความสารถฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ 156 ตารางเมตร
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 1,200 CFM MAX
awac-ap1009serie เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP1009HP

 • มีความสารถฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ 130 ตารางเมตร
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 1,000 CFM MAX
  เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP50HP

 • มีความสารถฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ 100 ตารางเมตร
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 500 CFM MAX

เครื่องฟอกอากาศ AWAC ระบบ ULPA FILTER

เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP250UP

 • กรองอากาศด้วยระบบ Ulpa Filter ประสิทธิภาพในการกรอง 99.9995 %
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 250 CFM MAX
 • เครื่องผลิตโอโซน 50 mg/hr OPTIONS
awac-ap290UP-sm เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP290UP

 • กรองอากาศด้วยระบบ Ulpa Filter ประสิทธิภาพในการกรอง 99.9995 %
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 500 CFM MAX
 • สามารถตั้งโต๊ะและ มีล้อเข็น
awac-ap500UP เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP500UP

 • มีความสารถฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ 100 ตารางเมตร
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 500 CFM MAX
 • ใช้แผ่นกรองอากาศ Ulpa filter
awac-ap609serie เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP2900UP

 • มีความสารถฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ 130 ตารางเมตร
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 1000 CFM MAX
 • ใช้แผ่นกรองอากาศ Ulpa filter
 ap1000andap1900 เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP1000UP

 • มีความสารถฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ 130 ตารางเมตร
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 1,000 CFM MAX
 • ใช้แผ่นกรองอากาศ Ulpa filter
ap1000andap1900 เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP1900UP

 • มีความสารถฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ 156 ตารางเมตร
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 1,200 CFM MAX
awac-ap1009serie เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP1009UP

 • มีความสารถฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ 130 ตารางเมตร
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 1,000 CFM MAX
  เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP50UP

 • มีความสารถฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ 100 ตารางเมตร
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 500 CFM MAX

เครื่องฟอกอากาศ AWAC ระบบ Electrostatic Filter

เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP250

 • กรองอากาศด้วยระบบ electrostatic filter 
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 250 CFM MAX
 • เครื่องผลิตโอโซน 50 mg/hr OPTIONS
awac-ap290-sm เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP290

 • มีความสารถฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ 110 ตารางเมตร
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 600 CFM
awac-ap500-sm เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP500

 • มีความสารถฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ 100 ตารางเมตร
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 500 CFM
 • ใช้แผ่นกรองอากาศ electrostatic filter
awac-ap609serie เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP2900

 • มีความสารถฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ 130 ตารางเมตร
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 1000 CFM MAX
 • ใช้แผ่นกรองอากาศ electrostatic filter
ap1000andap1900 เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP1000 

 • มีความสารถฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ 130 ตารางเมตร
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 500 CFM
 • ใช้แผ่นกรองอากาศ electrostatic filter
ap1000andap1900 เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP1900

 • มีความสารถฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ 156 ตารางเมตร
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 1,200 CFM MAX
awac-ap1009serie เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP1009

 • มีความสารถฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ 130 ตารางเมตร
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 1,000 CFM MAX
  เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP50

 • มีความสารถฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ 100 ตารางเมตร
 • แรงลมสูงสุดในการฟอกอากาศถึง 500 CFM MAX