อุณหภูมิ และความชื้นกับการคัดจมูก

เรา ปราดเปรื่อง เรื่องอากาศ

อุณหภูมิ และความชื้นกับการคัดจมูก

พฤษภาคม 25, 2014 บทความทั่วไป 0

เมื่ออุณหภูมิและความชื้นสูง จะส่งผลทำให้เกิดอาการคัดจมูกขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิ และความชื้นที่สูงจะทำให้มีอาการแน่นจมูก การรวมตัวกันของอุณหภูมิอากาศและความชื้นทำให้เกิดการระบายความร้อนบริเวณเนื้อเยื่อ แต่ทว่าไม่ได้รายงานถึงความรู้สึกหรืออากาศที่เกิดขึ้นกับจมูก จากรายงานวิจัยของ Kai Zhao, PhD, and colleagues ที่ศูนย์ศึกษา the Monell Chemical Senses Center in Philadelphia ซึ่งเป็นสถาบันการวิจัยที่ไม่แสวงหาผลกำไร พบว่า :

a Stuffy Nose

44 คนที่เข้าร่วมการศึกษาจะรู้สึกคัดจมูกเล็กน้อยเมื่อผู้ร่วมศึกษาสูดลมหายใจเอาอากาศเย็นและแห้งกว่าอากาศที่ใช้หายใจภายในห้องปกติ การศึกษาก่อนหน้านี้ได้ชี้ให้เห็นว่าการอุดตันทางกายภาพของจมูกเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในจมูกของผู้ป่วยและความแออัดของไซนัส

ปัจจัยสำคัญที่ดูเหมือนจะเป็นลักษณะของสิ่งเร้าที่กระตุ้นเส้นประสาท trigeminal บริเวณจมูก คือ การกระตุ้นด้วยการทาการบูร การบูรจะทำให้เกิดอาการโล่งจมูก และปรับปรุงทางเดินอากาศภายในจมูก โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาจมูก การรับรู้ของความเย็นในจมูกโดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่จะเกิดขึ้นในการผลักดันการรับรู้ของจมูก แต่บทบาทของความชื้นยังไม่ได้รับการตรวจสอบที่ดี Zhao และเพื่อนร่วมงาน และผู้เข้าร่วมศึกษาที่มีสุขภาพที่จำนวน 44 คน หายใจในกล่องทั่วไปที่อุณหภูมิ ความชื้น และความหนาวเย็น อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นมี 3 ชนิด คือ

  • ห้องทั่วไป ประมาณ 24° C (75° F), 55% ความชื้น (ความชื้น 40% to 67%)
  • อาการแห้งประมาณ: 24° C (75° F), 25% ความชื้น (ความชื้น 15% to 32%)
  • อากาศเย็นประมาณ 12° C (54° F), 55% , ความชื้น (ความชื้น 50% to 67%)

ผู้เข้าร่วมการจัดอันดับการรับรู้ของนักเรียนเนื้อเยื่อบริเวณขาขาต่ละรูจมูกในระดับอะนาล็อกภาพของ 0-3 ก่อนและหลังจากที่แต่ละตัวอย่าง อาการแน่ยจมูกที่เกิดขึ้นจริง แต่ละรูจมูกวัดก่อนและหลังเสียง และหน้า rhinomanometry การประเมินยังเป็นจมูกปฏิกิริยาของเส้นประสาท trigeminal ของผู้เข้าร่วมโดยมีพวกเขาสูดอากาศจากขวดที่มีน้ำมันแร่ (ควบคุม) หรือบิวทานอที่เจือจางต่างๆผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีแนวโน้มทีรายงานเบื่อเมื่อหายใจอากาศในห้องปกติ ทางฝ่ายเดียวได้รับการจัดอันดับที่มีคะแนนเฉลี่ยของประมาณ 2.5 และ 2.0 ทั้งสองข้างที่

“The findings have implications for treatment of chronic nasal and sinus congestion, Zhao and colleagues indicated.”

ตรงกันข้ามอากาศแห้ง หมายถึง คะแนนที่พาหนะของประมาณ 1.7 ทั้งสองฝ่ายเดียว (p = 0.0063 เมื่อเทียบกับอากาศในห้อง) และทั้งสองข้าง (ไม่สำคัญ) มีคะแนนลดลงแสดงให้เห็นพาหนะที่ดีกว่า

อากาศเย็นที่ผลิตคะแนนต่ำสุด: หมายถึง 1.0 หงส์ (p = 0.0003 เมื่อเทียบกับอากาศแห้ง) และ 0.2 ทั้งสองข้าง (p = 0.0037 เมื่อเทียบกับอากาศแห้ง) Zhao และเพื่อนร่วมงานตั้งข้อสังเกตว่าความชื้นแน่นอนในอากาศเย็นเป็นเช่นเดียวกับในอากาศแห้ง – “ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลสำหรับผลดี” ที่พวกเขาเขียน พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างอุณหภูมิของอากาศและการรับรู้พาหนะด้วยค่าสัมประสิทธิ์ r Spearman 0.35 (P <0.05) มากขึ้น

มีความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้พาหนะและมาตรไม่มีการวางวัตถุประสงค์ของการอุดตันทางเดินหายใจหรือการเกิดปฏิกิริยา trigeminal การค้นพบนี้มีความหมายสำหรับการรักษาโรคจมูกและไซนัสเรื้อรังแออัด Zhao และเพื่อนร่วมงานที่ระบุไว้

โดยการสร้างความรู้สึกของการที่คัดจมูกอาจเป็นจากประสาทสัมผัสที่เกี่ยวข้องกับการที่เปิดประตูสำหรับการรักษาตรงเป้าหมายมากขึ้น “Zhao กล่าวในงานแถลงข่าวจาก Monell.” ตัวอย่างเช่นการรักษาที่มีประสิทธิภาพอาจต้องรวมถึงการมุ่งเน้นไปที่การคืนค่าความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมใน ของผู้ป่วยลมจมูก. ” แต่นักวิจัยเน้นว่าตัวแปรทั้งหมดที่รวมอยู่ในการศึกษามีสัดส่วนน้อยกว่า 20% ของการเปลี่ยนแปลงในตนเองรายงานพาหนะจมูก