ความชื้นกับกีตาร์ตัวโปรด

เรา ปราดเปรื่อง เรื่องอากาศ

ความชื้นกับกีตาร์ตัวโปรด

สิงหาคม 26, 2013 บทความทั่วไป บทความเกี่ยวกับระบบอากาศ 0

การดูแลรักษาเครื่องดนตรีของคุณให้มีคุณภาพเสียงที่ดี สามารถใช้ได้ยาวนาน นั่น วิธีการที่หลากหลายทังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ความชื้นจึงมีผลกระทบโดยตรงกับเครื่องดนตรีประเภทที่ใช้ไม้เป็นส่วนประกอบ

ความชื้นกับกีตาร์ในฤดูร้อน

กีตาร์จะถูกผลิตขึ้นในสถานที่ที่มีการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ตั้งแต่ 38-45% ณ อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ( 75 องศาฟาเรนไฮต์) เมื่อความชื้มสัมพันทธ์สูงกว่า 60% กีตาร์จะเริ่มขยายตัวซึ่งคุณสามารถสังเกตลักษณะของกีตาร์ ได้ดังนี้ลักษณะที่พบมากที่สุด คือ ด้านบนของกีตาร์จะเริ่มบวม จะปรากฏรอยด้านบนของพื้นผิว ด้านหลังของกีตาร์จะบวม และเสียรูปทรง ดังรูปที่ 1 ซึ่งจะส่งผลทำให้ด้านหลังของกีตาร์โก่งงอ เนื่องจากการขยายตัวของไม้ ดังรูปที่ 1 ด้านซ้าย และความชื้นจะซึมผ่านบริเวณรอยต่อต่างๆ ของอุปกรณ์ทำให้สร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์ ถ้าอาศัยอยู่ในภูมิประเทศที่สูง เช่น ญี่ปุ่น หรือฟลอริดา ก็จะพบกับปัญหาที่กีตาร์สัมผัสกับความชื้นมากเกินไป สุดท้ายของหนึ่งในผลกระทบที่น่ารำคาญของความชื้นสัมพัทธ์สูงบนกีตาร์ คือ การสูญเสียคุณภาพเสียงของกีตาร์นั่นเองและความเสียหายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะไม่รวมอยู่ในการรับประกัน

รูปที่ 1 ความชื้นสูงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของกีตาร์

ในการเก็บรักษากีตาร์ของคุณควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความชื้นสูง ควรวางกีตาร์ไว้นอกกล่องในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเท ควรเก็บกีตาร์ไว้ชั้นบนของบ้าน และถ้าอากาศภายในบ้านมีความชื้นสัมพัทธ์เกิน 70 % ควรควบคุมด้วยการลดความชื้นให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ระมัดระวังอย่าลืมกีตาร์ของคุณไว้ภายในรถ เพราะอุณหภูมิของรถที่จอดทิ้งไว้จะสูงมากส่งผลเสียต่อบริเวณรอยเชื่อมต่อต่างๆ และในฤดูร้อนควรระมัดไม่ให้กีตาร์ของคุณตั้งตากแดด เพราะจะส่งผลเสียต่อสีของกีตาร์ ไม่แนะนำให้ใช้ซิลิโคน น้ำมัน หรือแวกซ์ทาบริเวณสายกีตาร์ เพื่อยืดอายุของกีตาร์ ควรเช็ดสายด้วยผ้านุ่มๆ หลังจากที่คุณเล่น ควรมีการเปลี่ยนสายในฤดูต่างๆ

ความชื้นกับกีตาร์ในฤดูหนาว

ในฤดูหนาวผลจากความชื้นสัมพัทธ์ที่ต่ำมากเกินไป โดยที่ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 40% ณ อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส หรือ 75 องศาฟาเรนไฮต์ จะส่งผลให้กีตาร์เกิดความเสียหายได้ ความเสียหายจากความชื้นต่ำรุนแรงกว่าความเสียหายจากความชื้นสูง หนึ่งในความเสียหายเนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ คือ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างด้านหลังของกีตาร์ ดังรูปที่2

ความชื้นต่ำที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของกีตาร์

รูปที่ 2 ความชื้นต่ำที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของกีตาร์

แผ่นไม้ที่ใช้ทำตัวกีตาร์แตกตัวเป็นลอนลูกฟูก ดังรูปที่ 3 บน และนอกจากนี้แล้วเนื่องจากไม้มีการหดตัวเนื่องจากความชื้นและอุณหภูมิต่ำ จะส่งผลให้ตัวกีตาร์เกิดรอยแตกร้าวได้อีกด้วยซึ่งเป็นความเสียหายที่น่ากลัวเลยที่เดียว ดังรูปที่ 3 ล่าง

Gutar-Humidity-below2

รูปที่ 3ตัวกีตาร์เป็นลูกฟูก และรอยแตกบนตัวกีตาร์

ในการเก็บรักษากีตาร์ที่ดีควรใช้ไฮกรอมิเตอร์ในการตรวจวัดความชื้นของสถานที่เก็บกีตาร์ ควรมีการติดตั้งเครื่องควบคุมความชื้นเพื่อปรับความชื้นให้เหมาะสมกับกีตาร์ของคุณ กีตาร์ที่คุณรักจะได้อยู่กับคุณไปได้อย่างยาวนาน….