ปริมาณน้ำส่วนเกินในวัสดุก่อสร้าง

ปริมาณน้ำส่วนเกินในวัสดุก่อสร้าง

ธันวาคม 20, 2013 บทความทั่วไป บทความเกี่ยวกับระบบอากาศ 0

การลดความชื้นที่นำมาใช้ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อนำน้ำส่วนเกินในวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างออกไป การลดความชื้นในแต่ละวัสดุก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัสดุ และสภาวะอากาศ  พารามิเตอร์ที่สำคัญในการลดความชื้นในวัสดุ คือ ระยะเวลาที่น้ำสร้างความเสียหาย นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงอากาศให้มีความชื้นต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศชื้นเข้ามาในอาคาร

construction-materials

construction work

งานก่อสร้างอาคารโดยเฉลี่ยต้องใช้เวลาต่อไปอีก 6-9 เดือน เพื่อให้วัสดุก่อสร้างแห้งโดยการระบายอากาศตามธรรมชาติตามเวลาที่สร้างเสร็จ  และงานก่อสร้างจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นได้นั่น หมายความว่าจะต้องลดความชื้นหรือนำเอาน้ำส่วนเกินในวัสดุก่อสร้างต่างๆ ออกอย่างรวดเร็ว ด้วยการเลือกเครื่องลดความชื้นสำหรับการอบแห้งวัสดุ  ในบางกรณีต้องประเมินปริมาณน้ำในวัสดุก่อสร้าง ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากตาราง  ดังนี้

construction-materials2

construction work

วัสดุ

ปริมาณเริ่มต้น

Water chemically bound

ความชื้นที่ต้องการ ที่ 50% RH

 น้ำที่ต้องการลดความชื้น

ไม้

80

40

40

กระเบื้องหลังคา

10

10

0

อิฐ ผนัง

80

10

70

วัสดุน้ำหนักเบา คอนกรีต

 100-200

20

80-180

คอนกรีต K 15 II

180

42

38

100

คอนกรีต K 25 II

180

57

46

77

คอนกรีต K 40 II

180

71

51

58

 เมื่อลดความชื้นที่ใช้ในการก่อสร้างและวัสดุที่แห้ง การลดความชื้นต้องทำงานอย่างต่อเนื่องความชื้นสัมพัทธ์จะค่อยๆ ลดลงปล่อยความชื้นให้ระเหยไปจากวัสดุชื้น  ปริมาณการระเหยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของห้อง วัสดุ และความชื้นของอากาศ  หนึ่งในข้อดีของการอบแห้งกลั่น คือกระบวนการอบแห้งมีความเสถียรภาพและปลอดภัยกับวัสดุ  ถ้าเวลาไม่ได้กระบวนการลดความชื้นที่เหมาะสมจะประสบความสำเร็จโดยการรักษาสภาพที่มั่นคงที่  20 ° C และประมาณ 40% RH ในห้องพัก ที่คุณรักษาความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างอากาศแห้งในการสร้างและอาคารชื้นวัสดุหลีกเลี่ยงการอบแห้งพื้นผิวและโพรงอากาศรวมทั้งความเสียหายวัสดุไปก่อนแห้ง เช่น พื้นปาร์เก  การเพิ่มความร้อนอาจทำได้ในกรณีจำเป็น แต่อาจทำให้เกิดอันตราย และมีความเสี่ยงกับพื้นผิวของวัสดุที่นำมาอบแห้ง การยืดระยะเวลาในการลดความชื้นอาจเสี่ยงทำให้เกิดรอยแตกที่พื้นผิวของผนังเพดาน และพื้น  ดังนั้นในการลดความชื้นของวัสดุจึงต้องออกแบบให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละประเภท โดยคำนึงอยู่เสมอว่าต้องไม่สร้างความเสียหายให้กับวัสดุ

construction-materials3

construction work