ความชื้นสัมพัทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ และอุปกรณ์

เรา ปราดเปรื่อง เรื่องอากาศ

ความชื้นสัมพัทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ และอุปกรณ์

สิงหาคม 1, 2015 บทความเกี่ยวกับระบบอากาศ 0
mold

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่สูงเกินไปและต่ำเกินไปเป็นสาเหตุหนึ่งที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ภายในบ้านได้เช่นกัน วิศวกรและสถาปนิตจึงต้องระมัดระวังในการออกแบบ เพื่อป้องกันไม่ให้ความขึ้นภายในบ้านลดต่ำหรือสูงบ้านเกินไป ซึ่งวิศวกรจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยจัดการอัตราความชื้นและแก้ไขปัญหาความชื้นเหล่านั่นได้

ความชื้นที่เหมาะสมของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ได้ หนังสือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะแตกต่างกัน แต่ก็ช่วงของระดับความชื้นที่ครอบคลุมถึงกัน ก่อนที่จะกล่าวถึงระดับความชื้นจะต้องทำความเข้าใจกับความหมายและหน่วยของความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์ คือ อัตราส่วนของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศขณะนั่นกับปริมาณของไอน้ำอิ่มตัว คูณด้วย 100 อากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นสามารถรองรับไอน้ำในอากาศได้มากขึ้น ดังนั่นปริมาณของไอน้ำในอากาศที่เท่ากัน ณ อุณหภูมิ 32 และ 90 องศาฟาเรนไฮต์จะมีความชื้นสัมพัทธ์ที่แตกต่างกัน ปริมาณไอน้ำอิ่มตัวในอากาศที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิขึ้นจึงทำให้ในหน้าหนาวจึงมีอากาศที่แห้งและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ และเครื่องปรับอากาศจะออกแบบให้มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำอยู่ระหว่าง 30-60 เปอร์เซนต์

water

          The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) กล่าวว่า ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมของมนุษย์อยู่ระหว่าง 30-60 เปอร์เซ็นต์ และความชื้นระดับสูงจะเป็นความชื้นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา  ซึ่งเชื้อราจะเป็นอันตรายต่อบุคคลที่ป่วยเป็นโรคหอบหืด โดยเฉพาะความชื้นสัมพัทธ์ที่เกินกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นไม่ควรเกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งความชื้นที่สูงอาจทำให้อาการของผู้ป่วยโรคหืดหอบและทางเดินหายใจมีอาการรุนแรงขึ้น และถ้าความชื้นต่ำจะมีแนวโน้มทำให้ผิวหนังแตกได้

book

                หนังสือไม่ใช่สิ่งมีชิวิตแต่เป็นสิ่งที่ทำมาจากไม้ซึ่งความชื้นที่สูง หรือสูงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้กระดาษเกิดความชื้นและเชื้อราได้ และในขณะที่ความชื้นต่ำเกินไปหรือต่ำกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ จะทำกระดาษเปาะง่ายเป็นการสร้างความเสียหายให้กับหนังสือ  ช่วงของความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมสำหรับหนังสืออยู่ระหว่าง 30-50 เปอร์เซ็นต์ และอุณหภูมิไม่สูงกว่า 70 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งคล้ายคลึงกับหนังสือก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อความชื้นในอากาศมาก ความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงจะทำให้เกิดปัญหาการนำไฟฟ้าของอุปกรณ์ และการสึกกร่อนของอุปกรณ์ และขณะที่ความชื้นต่ำเกินไปก็จะทำให้อุปกรณ์เปราะหักง่าย ดังนั่นความชื้นที่เหมาะสมในการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่าง 30-50 เปอร์เซ็นต์

mold

                มีอุปกรณ์มากกมายที่ช่วยในการควบคุมความชื้นในอากาศได้ เช่น เครื่องเพิ่มความชื้น เครื่องลดความชื้น เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความชื้นในอากาศได้ทั้งในฤดูหนาว และฤดูร้อนได้เป็นอย่างดี ช่วยในการเพิ่มความชื้นและลดความชื้นในอากาศให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องดูแลรักษา และให้เหมาะสมต่อการพักอาศัยอีกด้วย