ผลกระทบของความชื้นต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เรา ปราดเปรื่อง เรื่องอากาศ

ผลกระทบของความชื้นต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

พฤษภาคม 6, 2014 บทความทั่วไป 0

ความชื้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับเครื่องจักร ภายในเครื่องจักรมีชิ้นส่วนที่เป็นข้อต่อจำนวนมาก ซึ่งบริเวรข้อต่อจะมีความชื้นเป็นศัตรูเป็นอย่างมาก จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกัดกร่อนและความชื้น พบว่าการกัดกร่อนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีความชื้นสูงกว่า 60% และความชื้นประมาณ 70% เป็นระดับที่พบในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นมาตรฐานการความชื้นจึงมีความสำคัญมากในการควบคุมเครื่องจักร นอกจากนี้การกัดกร่อนจะมีมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น มาตรฐานของความร้อนจึงต้องได้รับการพิจารณพร้อมกันกับความชื้น

ผลกระทบของความชื้นต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ผลกระทบของความชื้นต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Ion migration

Ion migration คือ ปรากฎการณ์ที่ไอออนของโลหะทั้งหมดออกมาจากพื้นผิด เมื่อให้ศักย์ไฟฟ้ากับโลหะ และเมื่อโมเลกุลของน้ำเกาะที่ผิวของโลหะ

  • เมื่อกระบวนการ ion migration เกิดขึ้นจะเป็นอันตรายต่อวงจรไฟฟ้าเนื่องจากตัวนำอยู่ติดกัน (โลหะ) นอกจากนี้ วงจรไฟฟ้ายังได้รับการเผาไหม้จากกระแสปริมาณมากที่ไหลผ่านในทันทีทันใด เมื่อสร้างจุดสัมผัสให้กับการไหลของตัวนำทำให้เกิดปัญหา non-regeneration
  • โมเลกุลของน้ำเกาะบริเวณผิวหน้าของของแข็ง และจับตัวกันเป็นแผ่นฟิลม์ของน้ำบนพื้นผิว
  • พื้นผิวของของแข็งถูกจ่ายศักย์ไฟฟ้าให้ ไอออนของผิวโลหะเริ่มหลุดออกมาในขั้นตอนนี้
  • โลหะไอออนที่หลุดออกมาจะดึงดูดกับตัวนำข้างคียง
  • แผ่นฟิล์มโลหะจะเป็นสะพานเชื่อระหว่างตัวนำ เป็นสาเหตุทำให้เกิดการลัดวงจร จนทำให้วงจรเสียหายได้
  • โดยส่วนมากฟิล์มโลหะจะจับตัวกันเป้นรูปปราสาท และจะระเหยจากไปตอนเกิดการลัดวงจรเนื่องจากเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ ดังนั้นความความเสียหายที่เกิดจาก Ion migration จะไม่เกิดซ้ำหลังจากเกิดความเสียหายไปแล้ว
ef02

ผลกระทบของความชื้นต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์