การจัดการกับความชื้นในโรงงาน

การจัดการกับความชื้นในโรงงาน

พฤศจิกายน 22, 2013 บทความทั่วไป บทความเกี่ยวกับระบบอากาศ 0

ไอน้ำและความชื้นสามารถเกิดขึ้นได้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถส่งผลกระทบกับสภาพการทำงาน  ความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้คนรู้สึกสบายตัว เมื่อความชื้นในอากาศมากเกินไปส่งผลทำให้กำลังการผลิตลดลงได้ นอกจากนี้อาจสร้างความเสียหายต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ของโรงงานอีกด้วย  ความชื้นเป็นพาหะนำโรคแบคทีเรียที่จะนำความเสี่ยงของการปนเปื้อนและสามารถลดความทนทานและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการควบคุมระดับความชื้นเป็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหาร

humidity-in-factories

ความเสียหายที่เกิดจากความชื้น

เมื่อกระบวนการผลิตมีการปล่อยความชื้น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องมีการตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบ และแนวทางในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

  1. ความชื้นที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับอะไร
  2. การปล่อยความชื้นให้น้อยลงทำได้อย่างไร
  3. มาตรการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
  4. วิธีการนี้จะมีผลกระทบต่อการใช้พลังงานของโรงงานอย่างไร
ตรวจเช็คระบบลดความชื้น บริษัท เอ็มเบิร์ก ฟู้ดไทย จำกัด

วงล้อลดความชื้น

 

ในการแก้ปัญหาเรื่องความชื้นสามารถทำได้หลายวิธีการ วิธีที่ดีที่สุดประสบความสำเร็จ และไม่สิ้นเปลืองพลังงาน ควรที่จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

  1. ระดับความชื้นที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิต
  2. อุณหภูมิภายในอาคาร
  3. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในแต่ละฤดูกาล
  4. การถ่ายเทความร้อน

มีวิธีการที่แตกต่างเพื่อการควบคุมระดับความชื้นในโรงงานผลิตเป็น การระบายอากาศ การป้องกันความชื้นจากการเข้าถึงสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป และอีกหนึ่งวิธีการในการควบคุมความชื้นภายในโรงงานอุตสาหกรรม คือ การลดความชื้นด้วยวงล้อลดความชื้น

เครื่องกำจัดความชื้นระบบวงล้อลดความชื้น เป็นเครื่องลดความชื้นที่อาศัยหลักการไล่ความชื้นด้วยวงล้อ และมีเครื่องทำความร้อนในการระบายความชื้น ตัวอย่างเช่น เครื่องลดความชื้นระบบวงล้อ รุ่น 250-2000 E  หรือเครื่องลดความชื้นวงล้อที่มีลักษณะคล้ายรังผึ้งที่เป็นตัวดูดซับความชื้นไว้ และมีระบบความร้อนไล่ความชื้นทิ้งไป ตัวอย่างเช่น เครื่องลดความชื้น ระบบ Adsorption จากประเทศสวีเดน

ADSORPTION-DEHUMIDIFIER

เครื่องลดความชื้น ระบบ Adsorption