ทำไมเราจึงจำเป็นต้องฟอกอากาศ ในอากาศรอบๆ ตัวเราก็มีมลพิษที่เรามองไม่เห็นและไม่รู้ตัวว่าอยู่ท่ามกลางมลพิษในรูปแบบต่างๆ ทั้งอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆ ที่แขวนลอยฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ เช่น อนุภาคของเกสรดอกไม้ สปอร์ของเชื้อราชนิดต่างๆ เศษรังแคของสัตว์เลี้ยง ฝุ่นผงที่เกิดจากขนของสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน อนุภาคของแก๊สพิษต่างๆ เช่น ฟอร์มาดีไฮด์ ไซยาไนด์ กรดอะซิติค แอมโมเนีย ตะกั่ว รวมถึงเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ ที่มีผลทำให้เกิดความเจ็บป่วย เป็นโรคทางเดินหายใจ หืด หอบ ถุงลมโป่งพอง ไปจนถึงมะเร็งปอด และหลอดลม

ทำไมเราจึงจำเป็นต้องฟอกอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ จึงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยในการปรับปรุงสภาพอากาศภายในอาคารได้เป็นอย่างดี ทำงานโดยใช้หลักการดูดอากาศที่มีสิ่งปนเปื้อนเข้าไปภายในเครื่องและผ่านกระบวนการฟอกอากาศ แล้วจึงจ่ายอากาศบริสุทธิ์ออกมา เทคโนโลยีที่มีอยู่ในเครื่องฟอกอากาศมีอย่างหลากหลาย ดังนี้

เทคโนโลยีที่อยู่ในเครื่องฟอกอากาศ

  • ระบบแผ่นกรองอากาศแบบ HEPA FILTER
  • ระบบแผ่นกรองอากาศแบบ ULPA FILTER
  • ระบบแผ่นกรองอากาศแบบ ELECTROSTATIC FILTER
  • ระบบแสง UV
  • ระบบไอออนไนซ์
  • ระบบโอโซน
  • ระบบการดูดซับก๊าซ กลิ่น และสารพิษ ด้วย ACTIVATED CARBON
  • ระบบการดูดซับก๊าซ กลิ่น และสารพิษ ด้วยซีโอไลท์
ติดต่อสอบถาม

Facebook
Facebook
Google+
https://www.sod.co.th/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8">

ลิงค์แบบขอใบเสนอราคา

ลิงค์แบบขอใบเสนอราคาเครื่องฟอกอากาศ

ผลิตภัณฑ์โอโซน