นโยบายทางธุรกิจ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายทางธุรกิจ

 1. การจัดส่งสินค้า
  การดำเนินการจัดส่งสินค้าในกรณีมีสินค้าในสต็อก จะประกอบด้วย (ระยะเวลาเตรียมพัสดุ)2 + 5 (จำนวนวันที่ใช้ในการขนส่งสินค้า) = 7 วัน ระยะเวลาเตรียมพัสดุของผู้ขาย และ จำนวนวันที่ใช้ในการส่งสินค้า นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อ ยืนยันการชำระเงินตัวอย่างคือ ถ้าผู้ซื้อชำระเงินวันที่ 1 มกราคม และระยะเวลาเตรียมพัสดุคือ 2 วัน การคำนวณระยะเวลาในการดำเนินการจัดส่งจะเป็นดังนี้
  – ระยะเวลาเตรียมพัสดุ โดยทั่วไปหากผู้ขายไม่แจ้งว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีคงเหลือในสต็อก ระยะเวลาเตรียมพัสดุมาตรฐานที่กำหนดไว้ คือให้ผู้ขายจัดส่งสินค้าภายใน 2 วันหลังจากผู้ซื้อชำระเงิน อย่างไรก็ตาม สำหรับสินค้าที่ไม่มีคงเหลือในสต็อก ผู้ขาย
  สามารถกำหนดระยะเวลาเตรียมพัสดุได้ระหว่าง 30-45 วัน

  – จำนวนวันที่ใช้ในการส่งสินค้า คือค่าเฉลี่ยในการขนส่งสินค้า ซึ่งในปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 5 วัน

 2. การยกเลิกการสั่งซื้อ
  ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ก่อนทำการชำระเงิน โดยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ
  บริษัท สด เอ็นจิเนียริง จำกัด ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-9093822
 3. การคืนสินค้า
  ทางบริษัท สด เอ็นจิเนียริง จำกัด ยินดีเปลี่ยนคืนสินค้า ในกรณีถ้าเกิดการชำรุดของ
  สินค้าที่เกิดจากการผิดพลาดเนื่องจากการผลิตของโรงงาน ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากการสั่งซื้อ โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย(สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ)
  ข้อยกเว้นการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
  – การใช้ผิดวิธีหรือผิดประเภท โดยไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้
  – อุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย
  – กระแสไฟฟ้าผิดปกติหรือลัดวงจร
  – การดัดแปลงหรือซ่อมแซมโดยไม่ใช่ช่าง บริษัท สด เอ็นจิเนียริง จำกัด
  – การชำรุดเกิดจากการกระทำของสัตว์ เช่น มด หนู และแมลง หรือสัตว์อื่นๆ
 4. ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

  – กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของ     แต่ละธนาคาร ตามปกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป

  – กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center

  – กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน โดยการโอนผ่านช่องทางของธนาคารต่างๆ จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center (และมีการแจ้งเอกสารประกอบการคืนเงินครบถ้วน)

  ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้

  – กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ

  – กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

  รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณีกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon

  – กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี

นโยบายความเป็นส่วนตัว

         ทางบริษัท สด เอ็นจิเนียริง จำกัด ผู้จัดจำหน่าย เครื่องฟอกอากาศ เครื่องลดความชื้น เครื่องเพิ่มความชื้น เครื่องกำเนิดโอโซน และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบอากาศ ได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอย่างแรก ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อ ระบุถึงตัวบุคคลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น   

          นโยบายความเป็นส่วนตัว คือ การที่เราเก็บข้อมูล นำมาใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว(ในบางกรณี) โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึง การกระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล และตัวเลือกที่ท่านสามารถเลือกได้เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลของท่านเอง การที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของเราทันที

           การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้กับทางเราและเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นเราจึงจะขอใช้ข้อมูลบางส่วนของท่าน อันได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ทางเราได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ทางเราจึงขอ เก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของทางบริษัท สด เอ็นจิเนียริง จำกัด กับลูกค้าเท่านั้น

            ทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่กฎหมายกำหนด หรือเป็น ระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ ท่านสามารถเยี่ยมชมและท่องเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

            โดยตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราท่านจะอยู่ในฐานะผู้ไม่เปิ ดเผยตัวตน และไม่สามารถระบุตัวตนได้ จนกว่าท่านจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับเรา และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านเอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท สด เอ็นจิเนียริง จำกัด จะไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาดข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะ
ได้รับการเปิ ดเผยเฉพาะภายในบริษัทของเราเพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น
เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับ WWW.SOD.CO.TH ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวมรวมไว้
อาจมีดังต่อไปนี้
– ชื่อ
– ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
– ที่อยู่อีเมล
– เบอร์โทรศัพท์บ้าน
– เบอร์โทรศัพท์มือถือ
– วันเกิด
– เพศ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้

– เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
– เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า รวมไปถึงในกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม
– เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง
– เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน และการให้บริการต่างๆ พร้อ
– ทั้งให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและการ
บริการของเรานอกเหนือจากบนเว็บไซต์

         และด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา เรามีความมั่นใจว่าท่านมีความคิดเห็นที่ตรงกับเราและ ยินยอมให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างดี เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ผู้เป็นลูกค้าของเรา เราขอส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านอันได้แก่ ชื่อและที่อยู่ ให้กับบุคคลที่สามในกรณีที่ต้อง จัดส่งสินค้า เช่น การให้ข้อมูลแก่บริษัทขนส่งสินค้า

          เมื่อท่านได้ลงทะเบียนกับเราบนเว็บไซต์ WWW.SOD.CO.TH แล้ว เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลในการจัดส่งสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นจากเราตามโอกาสต่างๆ โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงกดลิงก์ยกเลิกข่าวสาร จากท้ายจดหมายข่าวที่เราส่งไปให้ท่าน

         ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในระบบของเรา แต่ด้วยเหตุผลทางด้าน การรักษาข้อมูลที่เข้มงวด เราจึงไม่สามารถเรียกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของท่านขึ้นมาเองได้โดยตรง อย่างไรก็ตามท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองโดยตรง เพียงเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ด้วย บัญชีผู้ใช้ของท่านเอง ท่านจะสามารถดูข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าที่ดำเนินการแล้วได้ทั้งหมด ทั้งที่ อยู่ ในระหว่างการจัดการตามคำสั่งซื้อและที่กำลังรอการจัดส่ง ท่านสามารถจัดการตั้งค่า หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่จัดส่ง ข้อมูลทางธนาคาร และการรับจดหมายข่าวสารได้ด้วยตัวท่านเอง

         ทั้งนี้ท่านจะต้องเก็บข้อมูลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัวในบัญชีผู้ใช้เป็น
ความลับมิให้ข้อมูลดังกล่าวผ่านไปถึงบุคคลภายนอกใดๆ ได้ เราไม่สามารถรับผิดชอบความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการเข้าสู่ระบบที่ไม่เป็นไปตามความถูกต้องได้ หากความเสียหายนั้นไม่ได้ มีสาเหตุมาจากเรา

อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบน เว็บไซต์ WWW.SOD.CO.TH

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

         บริษัท สด เอ็นจิเนียริง จำกัด ขอยืนยันให้ท่านมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูลของเราเป็นอย่างดีที่สุด เราปกป้ องและรักษา

ข้อมูลของท่านด้วยมาตรการดังต่อไปนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
          เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ นอกเหนือจากเครือบริษัทของเราและบุคคลที่ดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ท่านชำระเงินจาก
WWW.SOD.CO.TH ให้ท่าน อนึ่ง อาจมีสถานการณ์พิเศษที่ WWW.SOD.CO.TH อาจถูกขอให้ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน โดยต้องดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความ ปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือมีการบังคับทางกฎหมาย

2. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
         ทุกครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ WWW.SOD.CO.TH เซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บบันทึกข้อมูลจาก เบราว์เซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย

– หมายเลข IP คอมพิวเตอร์ของท่าน
– ประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์
– เว็บไซต์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ WWW.SOD.CO.TH
– หน้าเว็บใน WWW.SOD.CO.TH ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
– ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชม
เว็บไซต์ รวมไปถึงสถิติอื่นๆ

         ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวมรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า และบริการของเรา ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ด้วย