เครื่องลดความชื้นระบบวงล้อลดความชื้นคืออะไร

เครื่องลดความชื้นระบบวงล้อลดความชื้นคืออะไร

มีนาคม 13, 2013 บทความเกี่ยวกับระบบอากาศ 0

เครื่องลดความชื้น ระบบวงล้อลดความชื้น สามารถดูดความชื้นจากอากาศด้วยวงล้อดูดซับความชื้น เครื่องลดความชื้นระบบวงล้อลดความชื้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในอากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 100%  และทำงานได้ดีในช่วงอุณหภูมิ -30 ถึง 40 องศาเซลเซียส ซึ่งเครื่องลดความชื้นระบบวงล้อดูดความชื้นนี้สามารถใช้งานเพื่อควบคุมความชื้นภายในห้อง  ลดการผุกร่อนของอุปกรณ์ ควบคุมความชื้นภายในพิพิธภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ยา และชิ้นส่วนอุปกรณ์อเล็กทรอนิกส์

ส่วนประกอบของเครื่องลดความชื้นระบบวงล้อลดความชื้น

  1. มอเตอร์ ทำหน้าที่  หมุนวงล้อลดความชื้น
  2. วงล้อลดความชื้น (Siliga gel Rotor)  ทำหน้าที่  ดูดซับความชื้นในอากาศที่ดูดผ่านเครื่อง
  3. เครื่องทำความร้อน  (Heater) ทำหน้าที่ เพิ่มอุณหภูมิให้อากาศที่ผ่านเคลื่อน ทำให้สามารถไล่ความชื้นภายในวงล้อ
  4. พัดลมดูดอากาศ (Blower) ทำหน้าที่ ดูดอากาศภายในห้องผ่านวงล้อและเครื่องทำความร้อน แล้วเป่าอากาศกลับเข้าสู่ห้อง

DEHUMIDIER-system

หลักการทำงานระบบวงล้อลดความชื้น

ภายในตัวเครื่องประกอบด้วยมอเตอร์พัดลมที่ใช้สำหรับดูดอากาศเข้าสู่วงล้อ โดยผ่านเครื่องทำความร้อนเพื่อให้อากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 130 องศาเซลเซียส เมื่อปริมาตรอากาศเคลื่อนที่ผ่านวงล้อซิลิกาเจล Rotor ซึ่งซิลิกาเจล คือ วัสดุที่สามารถดูดความชื้นจากไอน้ำในอากาศได้โดยตรง แล้วใช้ลมร้อนเป่าไล่ความชื้นออกจากซิลาเจล ที่ดูดซับความชื้นไว้ แล้วหมุนเวียนการดูด และการไล่ความชื้นอย่างต่อเนื่อง เมื่ออากาศถูกดูดความชื้นเรียบร้อยแล้วจึงปล่อยออกสู่ภายนอกเครื่อง ทั้งนี้สามารถลดฝุ่นละอองภายในอากาศได้ด้วยแผ่นกรองหยาบภายในตัวเครื่อง ดังรูป กระบวนการลดความชื้นสามารถทำงานได้ดีในช่วงอุณหภูมิ -30 ถึง 40 องศาเซลเซียส