เครื่องฟอกอากาศทำงานได้อย่างไร

เรา ปราดเปรื่อง เรื่องอากาศ

เครื่องฟอกอากาศทำงานได้อย่างไร

พฤษภาคม 8, 2013 บทความเกี่ยวกับระบบอากาศ 0

เครื่องฟอกอากาศทำงานได้อย่างไร ฝุ่นละอองและอากาศปนเปื้อน  ที่ฟุ้งกระจายอยู่ในบริเวณจะถูกดูดผ่านเข้าเครื่องผ่านแผงระบายอากาศเข้าตัว เครื่อง  ผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดของแผ่นกรอง  ULPA ,HEPA,Electrostatic Filter หรือแบบอื่นๆ   ซึ่งมีอานุภาพในการดักจับฝุ่นละออง  ตั้งแต่ขนาดเล็กที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  ไปจนถึงขนาดที่เล็กกว่า  0.1-0.3  ไมครอน (ขึ้นอยู่กับรุ่น) 

เครื่องฟอกอากาศทำงานได้อย่างไร

เครื่องฟอกอากาศทำงานได้อย่างไร

ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  (1  ไมครอน  =  1/10.000  ม.ม.)  โดยแผ่นคาร์บอนขนาดใหญ่จะทำหน้าที่ดูดซับกำจัดกลิ่น  ช่วยให้อากาศที่ผ่านออกจากเครื่องมีกลิ่นสะอาดและสดชื้นขึ้น และปลอดภัยจากมลภาวะต่างๆ ที่อยู่ในอากาศ ดังนี้

ภาพตัวอย่าง HEPA-Filter

ภาพตัวอย่าง HEPA-Filter

สิ่งเหล่านี้คือพิษในห้อง  (Indoor-pollutants)

มลพิษ ขนาด-ไมครอน  (ไมโครมิเตอร์)
เส้นผมมนุษย์ 20-200
ละอองเกสรดอกไม้ทั่วไป 10-100
สปอร์ของพืช 10-25
ผงถ่าน /  หมึกพิมพ์ 5-20
ฝุ่นที่ทำให้ปอดระคายเคือง 0.3-0.5
แบคทีเรีย 0.2-25
ควันบุหรี่ 0.5-1

เครื่องฟอกอากาศทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. กรองอนุภาคที่เล็กกว่า  1  ไมครอนด้วยแผ่นกรองระดับ  HEPA (0.3 ไมครอน  99.97%) / Electrostatic Filter 0.01 ไมครอนได้ 99% / หรือกรองระดับ  ULPA  (0.1  ไมครอนได้  99.999%) /
  2. กรองกลิ่นและก๊าซพิษ
  3. หมุนเวียนอากาศอย่างน้อย  3    รอบ /  ชั่วโมง
  4. ยับยั้งเชื้อโรคในอากาศไม่ให้แพร่และขยายจำนวน
  5. บางรุ่นอาจให้ประจุลบเหมือนธรรมชาติ