วิธีการเก็บรักษากระสุนปืนจากความชื้น

เรา ปราดเปรื่อง เรื่องอากาศ

วิธีการเก็บรักษากระสุนปืนจากความชื้น

กรกฎาคม 10, 2014 บทความทั่วไป 0
การเก็บรักษากระสุนปืนการเก็บรักษากระสุนปืน(ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต)

การเก็บรักษากระสุนปืนนั่นเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้สามารถยืดอายุของกระสุนปืนไว้ได้ไม่ทำให้กระสุนปืนด้าน ความร้อนและความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระสุนปืนด้าน โดยวิธีการเก็บกระสุนปืน มีดังนี้

การเก็บรักษากระสุนปืนการเก็บรักษากระสุนปืน(ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต)

การเก็บรักษากระสุนปืน(ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต)

หลีกเลี่ยงสถานที่เก็บที่มีความร้อนสูง

โรงงานมีการออกแบบมาเพื่อให้กระสุนปืนสามารถใช้งานได้กับทุกสถานที่ และทุกสภวะอากาศตั้งแต่ขั้วโลกเหนือจนถึงเขตร้อน ดังนั้นตราบใดที่ป้องกันการสัมผัสความร้อนสูงของกระสุนปืน จะทำให้เก็บรักษากระสุนปืนได้อย่างน้อย 10 ปี

Rick Patterson ผู้จัดการของบริษัท SAAMI กล่าวว่า ถ้าเก็บรักษากระสุนปืนไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิปกติ และความชื้นต่ำจะทำให้เก็บรักษาได้นานหลายทศวรรษ ต้องใช้เวลานานมากที่ความร้อนจะส่งผลกระทบต่อกระสุนได้ การสลายตัวเริ่มต้นประมาณ 150 องศาฟาเรนไฮต์

ควรเก็บกระสุนปืนไว้ในที่แห้ง

การเก็บกระสุนปืนไว้ในสถานที่ที่มีความชื้นต่ำจะทำให้รักษาไว้ได้นานกว่า ไม่ควรเก็บรักษาในห้องใต้ดิน หรือห้องที่มีกลิ่นอับชื้น หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ทีสุดเกิดจากความชื้นกัดกร่อนของท่อทองเหลือง ในการสัมผัสโดยกับน้ำหรือตัวทำละลาย เช่น น้ำมัน แอมโมเนียม หรือทินเนอร์ จะทำให้ความชื้นสามารถมารถซึมผ่านเข้าไปทำลายกระสุนได้ ดังนั้นควรเก็บกระสุนไว้ให้ดีด้วยการปิดผนึกในภาชนะพลาสติก