วิธีการเก็บรักษาปืน

วิธีการเก็บรักษาปืน

พฤศจิกายน 19, 2013 บทความทั่วไป 0

ความชื้นสามารถเป็นศัตรูกับอาวุธปืนได้ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทำให้ชิ้นส่วนของปืน เช่น ระหว่าง receiver และ barrel สัมผัสกับเหงื่อทำให้พื้นผิวบริเวณนี้เกิดสนิมได้ หรือแม้กระทั่งเกิดการกัดกร่อน หากไม่ได้เช็ดทำความสะอาดปืนจะทำให้เกิดสนิมได้ สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับปืนได้ด้วยการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง และอยู่ในสภาวะอากาศที่เหมาะสมจะทำให้ปืนได้รับการปกป้อง

Cr. http://www.brownsafe.com/ShowImages/Custom-Safe-Estate-7256-Gun-Safe/Custom-Safe-Estate-7256-Gun-Safe.html

Cr. http://www.brownsafe.com/ShowImages/Custom-Safe-Estate-7256-Gun-Safe/Custom-Safe-Estate-7256-Gun-Safe.html

คำแนะนำ

  1. ติดตั้งแท่งลดความชื้นไว้ด้านหลังของกล่องเก็บปืน หรือทำข่องด้านหลังกล่องเก็บปืนให้สามารถติดตั้งแท่งลดความชื้น ซึ่งเป็นเครื่องที่เพิ่มอุณหภูมิภายในกล่องเก็บ และป้องกันความชื้นที่จะทำความเสียหายให้กับปืน
  2. วางสารดูดความชื้นไว้ในสถานที่เก็บปืน สารดูดความชื้นจะดูดความชื้นในอากาศให้น้อยลง ซึ่งสารดูดความชื้นที่ใช้งานต้องมีการเปลี่ยนอยู่สม่ำเสมอเมื่อหมดอายุการใช้งาน โดยที่สารดูดความชื้นบางชนิดจะเปลี่ยนสีได้เมื่อดูดเก็บความชื้นมากเกินไป
  3. ติดตั้งเครื่องลดความชื้นในพื้นที่ที่เก็บปืน เพื่อให้อากาศบริเวณนั่นมีความชื้นเหมาะสมกับปืน อาจมีความจำเป็นต้องเปิดใช้งานหลายชั่วโมงในทุกวันเพื่อรักษาระดับความชื้น วิธีการนี้จะสามารถเก็บรักษาปืนได้ดีที่สุด
Dehumidifier bar

Dehumidifier