อันตรายที่เกิดจากบุหรี่

เรา ปราดเปรื่อง เรื่องอากาศ

อันตรายที่เกิดจากบุหรี่

ตุลาคม 16, 2013 บทความทั่วไป สุขภาพ 0

ข้อเท็จจริงของบุหรี่ ข้อมูลตัวอย่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของการเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ (โรคและการเจ็บป่วย) และการตายก่อนวัยอันสมควร การสูบบุหรี่มีผลคร่าชีวิตคนอเมริกาประมาณ 443,000 ชีวิตต่อปี นอกจากนี้เด็กทารก และมารดาก่อนคลอดอาจตกเป็นเหยื่อของการสูบบุหรี่มือสอง ในปี 2004 มีความเสียหายจากโรคมะเร็งอันเนื่องจากการสูบบุรี่มือสองมากกว่า 193 ล้านเหรียญสหรัฐ

อันตรายต่อสุขภาพของการสูบบุหรี่

ในควันบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 4,800 ชนิด โดยมี 69 ชนิดที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง การสูบบุหรี่ส่งผลโดยตรงประมาณร้อยละ 90 ของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด ร้อยละ 80-90 เสียชีวิตจากโรคถุงลมโป่งพองและโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
การสูบบุรี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเจ็บปวดที่น่าเป็นกังวลของคนอเมริกาประมาณ 8.6 ล้านคน นั่นหมายความว่าทุกคนที่เสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ มีจำนวน 20 คนที่ทนทุกข์ทรมานกับการป่วยรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการสุบบุหรี่
โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ มีดังนี้ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD รวมทั้งโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมโป่งพอง), โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง หลอดเลือดในช่องท้อง มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน, ต้อกระจก, ปอดบวม, โรคปริทันต์ และกระเพาะปัสสาวะหลอดอาหาร ปอดกล่องเสียง มะเร็งในช่องปากลำคอ, ปากมดลูก, ไต, กระเพาะอาหารและตับอ่อน การสูบบุหรี่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในความหลากหลายของเงื่อนไขอื่น ๆ และความผิดปกติรวมทั้งการรักษาชะลอตัวจากบาดแผลของภาวะมีบุตรยากและโรคแผลในกระเพาะอาหาร

สูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์

ผู้ที่สูบบุหรี่ในระหว่างการตั้งครรภ์ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ ทำให้น้ำหนักของทารกแรกเกิดน้อย14 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ทารกคลอดก่อนกำหนด และบางส่วนอีกร้อยละ ทำให้ทารกเสียชีวิต และพบว่าการสุบบุหรี่ส่งผลต่อทารกในระยะยาว ทำให้เกิดความเสียหายกับทางเดินหายใจ และปอดทำงานลดลง

smoking

จำนวนผู้สูบบุหรี่

ในปี 2009 มีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 46.6 ล้านคน หรือ 20.6 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ผู้ชายมีแนวโน้มสูบบุหรี่สูงกว่าผู้หญิง โดยในปี 2009 มีผู้ชายสูบบุหรี่ร้อยละ 23.5 และผู้หญิงสูบบุหรี่ร้อยละ 17.9 นอกจากนี้ร้อยละ 19.5 เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มากกว่าร้อยละ 5 เป็นนักเรียนประถม

สูบบุหรี่มือสอง

ผู้ที่สูบบุหรี่จากควันบุหรี่มือสอง หรือสูบดมควันบุหรี่ของผู้อื่น ประมาณ 3400 คนเสียชีวิตจากมะเร็งปอด และประมาณ 46,000 คน เสียชีวิตจากโรคหัวใจ การสูบบุหรี่ในพ่อแม่ทำให้มีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ในเด็ก รวมทั้งการกำเริบของโรคหอบหืด เพี่มความถี่ของโรคหวัด และติดเชื้อในหู และทำให้ทารกเกิดอาการตายอย่างกะทันหันจากควันบุหรี่มากกว่า 202,000 คน เกิดโรคหอบหืดกว่า 790,000 คน เมื่อภายในสถานที่ทำงานปลอดบุหรี่ทำให้อากาศภายในอาคารสะอาด และป้องกันพนักงานจากการเสียชีวิตของควันบุหรี่มือสอง

การเลิกสูบบุหรี่

ในปี 2009 มีผู้ใหญ่สุบบุหรี่ประมาณ 46,600,000 คน ร้อยละ 46.7 สามารถหยุดบุหรี่ได้อย่างน้อย 1 วัน เพราะว่าพวกเขาพยายามที่จะเลิกบุหรี่อย่างสมบูรณ์
นิโคตินเป็นยาเสพติดซึ่งอยู่ในควันบุหรี่มือสอง เข้าสู่ร่างกายเข้าไปในสมอง ทางหลอดเลือดดำ ไม่เพียงผู้สูบบุหรี่แต่กลายเป็นผู้ติดยาเสพติด ซึ่งนิโคตินนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เลิกบุหรี่ได้ยาก การเลิกสูบบุหรี่มักจะต้องใช้ความพยายามหลาย การให้คำปรึกษาการใช้ยาเพียงอย่างเดียวหรือเพิ่มโอกาสของความพยายามเลิกการประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยการรวมกันของทั้งสองจะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งผลิตภัณฑ์ทดแทนนิโคติน สามารถช่วยบรรเทาอาการถอนเมื่อพวกเขาเลิกสูบบุหรี่ กลุ่มบุคคลและการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่

Cr. http://www.lung.org