เครื่องกรองอากาศ หรือเครื่องฟอกอากาศ คือ

เครื่องกรองอากาศ หรือเครื่องฟอกอากาศ คือ

กันยายน 6, 2018 ระบบฟอกอากาศ บทความเกี่ยวกับระบบอากาศ 0

เครื่องกรองอากาศ หรือเครื่องกฟอกอากาศ ปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่แตกต่างกัน มีสมบัติในการทำงานเหมือนกัน สามารถทำความสะอาดอากาศภายในบ้านและอาคารได้อย่างดี ช่วยทำความสะอาดและฟอกอากาศจากสารระเหยอินทรีย์ VOCs ที่ปล่อยมาจากพรม สี และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยในการกำจัดอนุภาคในอากาศ เชื้อรา รังแคของสัตว์เลี้ยง และฝุ่นละออง เหมาะสมอย่างยิ่งกับครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นโรคภูมิแพ้ ซึ่งเครื่องฟอกอากาศ หรือเครื่องกรองอากาศก็มีหลากหลายประเภท แต่ถ้าแบ่งตามลักษณะการติดตั้งสามารถแบ่งได้ ดังนี้

เครื่องกรองอากาศ ภาพ KJ1000-A03 และ KJ600-A03เครื่องกรองอากาศ ภาพ KJ450-A039

เครื่องกรองอากาศ รุ่นเคลื่อนย้าย (Portable Air Purifier)

เครื่องฟอกอากาศรุ่นเคลื่อนย้าย เป็นเครื่องฟอกอากาศขนาดเล็ก ราคาไม่สูงมาก มีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย เช่น เซนเซอร์ตรวจสอบสภาพอากาศ ระบบเตือนเปลี่ยนชุดกรอง โหมดกลางคืน เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ใช้แผ่นกรอง HEPA ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 99.97% ที่ระดับ 0.3 ไมครอน เครื่องฟอกอากาศรุ่นเคลื่อนย้ายได้รับความนิยมใช้ในบ้านเรือน หรือสำนักงาน เนื่องจากสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ซึ่งเครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น KJ1000 KJ600 และ KJ450-A039 เป็นเครื่องฟอกอากาศรุ่นเคลื่อนย้ายทีมีประสิทธิภาพสูงเหมือนกับเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่

เครื่องฟอกอากาศ รุ่นติดผนังหรือฝั่งใต้ฝ้า

เครื่องฟอกอากาศ รุ่นติดผนังหรือฝั่งใต้ฝ้า เป็นเครื่องที่ต้องใช้ช่างเทคนิคในการติดตั้ง มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง สามารถพิจารณาได้จากค่าอัตราการเปลี่ยนอากาศ CFM ของเครื่องฟอกอากาศ ส่วนใหญ่สามารถทำงานได้กับพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ห้องประชุม สำนักงาน โรงพยาบาล เป็นต้น ส่วนฟังก์ชั่นการทำงานขึ้นอยู่การออกแบบ ซึ่งจะมีการใช้รีโมทในการควบคุมการทำงาน ซึ่งเครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่นAP500 และ AP2900 เป็นเครื่องฟอกอากาศรุ่นฝั่งใต้ฝ้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากที่เรามีจำหน่าย โดยเครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP500 มีอัตราการเปลี่ยนอากาศ 500 CFM และ AP2900 มีอัตราการเปลี่ยนอากาศ 1000 CFM สามารถเลือกใช้เป็นแผ่นกรอง HEPA หรือแผ่นกรอง ULPA นอกจากนี้ยังมีแผ่นกรอง ACTIVATED CARBON แผ่นกรอง ZEOLITE อีกด้วย

ภาพตัวอย่างเครื่องฟอกอากาศรุ่น AP500

กระบวนการฟอกอากาศหลักๆ ภายในตัวเครื่องฟอกอากาศ ประกอบด้วยหลากหลายกระบวน ขึ้นอยู่การเลือกใช้และออกแบบกระบวนการฟอกอากาศ เช่น

  1. แผ่นกรองหยาบ
  2. แผ่นกรอง ACTIVATED CARBON
  3. แผ่นกรอง ZEOLITE
  4. ไอออนไนเซอร์
  5. โอโซน
  6. หลอด UV
  7. แผ่นกรองสารเคมี
  8. แผ่นกรอง ELECTROSTATIC PRECIPITATOR