เครื่องฟอกอากาศ AWAC แบบ Hepa และ Ulpa Filter

เรา ปราดเปรื่อง เรื่องอากาศ

AWAC Airpurifier

เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ AWAC จัดจำหน่ายและติดติดตั้ง โดย บริษัทสด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญสูงในเรื่องของระบบอากาศเพื่อสุขภาพหลากหลาย โดยเฉพาะเครื่องฟอกอากาศ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเราได้รับความไว้วางใจจากองค์กร หน่วยงาน สถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นต้น

เครื่องฟอกอากาศ แบบ Hepa filter และ ULPA FILTER

แผ่นกรองอากาศประเภท HEPA เป็นแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศสูงถึง 99.97 เปอร์เซ็นต์ ในการกรองอนุภาพที่มีขนาด 0.3 ไมครอน ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องประชุม โรงพยาบาล รถยนต์ เครื่องบิน และบ้าน เป็นต้น หลักการทำงาน
แผ่นกรอง HEPA ประกอบด้วยเส้นไยที่ถักทอขึ้น เส้นใยนี้ทำจากไฟเบอร์กลาสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-2.0 ไมโครมิเตอร์ ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการทำงานของแผ่นกรอง คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นไย ความหนาของแผ่นกรอง และอัตราเร็วของอากาศที่ไหลผ่าน ช่องว่างระหว่างแผ่นกรองมีขนาดมากกว่า 0.3 µm

แผ่นกรองอากาศประเภท ULPA FILTER แผ่นกรองอากาศที่มีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกับแผ่นกรองแบบ HEPA แต่มีประสิทธิภาพในการกรองสูงกว่า ซึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ที่ 99.999 % ของอนุภาคขนาด 0.12 ไมครอน 

แบบ HEPA FILTER

Air purifier AWAC AP65HP


500 CFM. 


 • Model: AP65HP
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.99%
 • EFFECTIVE RANGE 47 sq. M.
 • Indicates When to replace Hepa filter
รายละเอียดเพิ่มเติม

Air purifier AWAC AP250HP


250 CFM. 


 • Model: AP250HP
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.99%
 • EFFECTIVE RANGE 23 sq. M.
 • Indicates When to replace Hepa filter
รายละเอียดเพิ่มเติม

Air purifier AWAC AP290HP


500 CFM. 


 • Model: AP290HP
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.99%
 • EFFECTIVE RANGE 47 sq. M.
 • Indicates When to replace Hepa filter
รายละเอียดเพิ่มเติม

Air purifier AWAC AP500HP


500 CFM. 


 • Model: AP500HP
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.99%
 • EFFECTIVE RANGE 47 sq. M.
 • Indicates When to replace Hepa filter
รายละเอียดเพิ่มเติม

Air purifier AWAC AP1009HP


1000 CFM. 


 • Model: AP1009HP
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.99%
 • EFFECTIVE RANGE 94 sq. M.
 • Indicates When to replace Hepa filter
รายละเอียดเพิ่มเติม

Air purifier AWAC AP1900HP


1200 CFM. 


 • Model: AP1900HP
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.99%
 • EFFECTIVE RANGE 113 sq. M.
 • Indicates When to replace Hepa filter
รายละเอียดเพิ่มเติม

Air purifier AWAC AP2900HP


1000 CFM. 


 • Model: AP2900HP
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.99%
 • EFFECTIVE RANGE 94 sq. M.
 • Indicates When to replace Hepa filter
รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบ ULPA FILTER

Air purifier AWAC AP65UP


500 CFM.


 • Model: AP65UP
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.9995% @0.12 µm
 • EFFECTIVE RANGE 47 sq. M.
 • Indicates When to replace Hepa filter
รายละเอียดเพิ่มเติม

Air purifier AWAC AP250UP


250 CFM.


 • Model: AP250UP
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.9995% @0.12 µm
 • EFFECTIVE RANGE 23 sq. M.
 • Indicates When to replace Hepa filter
รายละเอียดเพิ่มเติม

Air purifier AWAC AP290UP


500 CFM.


 • Model: AP290UP
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.9995% @0.12 µm
 • EFFECTIVE RANGE 47 sq. M.
 • Indicates When to replace Hepa filter
รายละเอียดเพิ่มเติม

Air purifier AWAC AP500UP


500 CFM.


 • Model: AP500UP
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.9995% @0.12 µm
 • EFFECTIVE RANGE 47 sq. M.
 • Indicates When to replace Hepa filter
รายละเอียดเพิ่มเติม

Air purifier AWAC AP1009UP


1000 CFM.


 • Model: AP1009UP
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.9995% @0.12 µm
 • EFFECTIVE RANGE 94 sq. M.
 • Indicates When to replace Hepa filter
รายละเอียดเพิ่มเติม

Air purifier AWAC AP1900UP


1200 CFM.


 • Model: AP1900UP
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.9995% @0.12 µm
 • EFFECTIVE RANGE 133 sq. M.
 • Indicates When to replace Hepa filter
รายละเอียดเพิ่มเติม

Air purifier AWAC AP2900UP


1000 CFM.


 • Model: AP2900UP
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.9995% @0.12 µm
 • EFFECTIVE RANGE 94 sq. M.
 • Indicates When to replace Hepa filter
รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคาเครื่องฟอกอากาศ

กรอกรายละเอียด ให้ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ ในการจัดเครื่องที่เหมาะสม ที่สุด

แบบฟอร์ม