เครื่องฟอกอากาศ AWAC แบบ Hepa และ Ulpa Filter

เรา บริษัทสด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญสูงในเรื่องของระบบอากาศเพื่อสุขภาพหลากหลาย โดยเฉพาะเครื่องฟอกอากาศ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเราได้รับความไว้วางใจจากองค์กร หน่วยงาน สถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นต้น

เครื่องฟอกอากาศแบบ Hepa filter

แผ่นกรองอากาศประเภท HEPA เป็นแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศสูงถึง 99.97 เปอร์เซ็นต์ ในการกรองอนุภาพที่มีขนาด 0.3 ไมครอน ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องประชุม โรงพยาบาล รถยนต์ เครื่องบิน และบ้าน เป็นต้น หลักการทำงาน

แผ่นกรอง HEPA ประด้วยเส้นไยที่ถักทอขึ้น เส้นใยนี้ทำจากไฟเบอร์กลาสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-2.0 ไมโครมิเตอร์ ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการทำงานของแผ่นกรอง คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นไย ความหนาของแผ่นกรอง และอัตราเร็วของอากาศที่ไหลผ่าน ช่องว่างระหว่างแผ่นกรองมีขนาดมากกว่า 0.3 µm อ่านเพิ่มเติม>>

 เครื่องฟอกอากาศแบบ
HEPA Filter
ชื้นรุ่น
Model
แรงลม
CFM. MAX
ประสิทธิภาพ
ในการกรอง
ดาวโหลด
Catalog
AP250HP 250 99.99% @0.3 µm  
  AP290HP  500  99.99% @0.3 µm  
  AP500HP 500  99.99% @0.3 µm  
AP1000HP 1,000 99.99% @0.3 µm  
AP1009HP 1,000 99.99% @0.3 µm  
AP1900HP 1,200 99.99% @0.3 µm  
AP2900HP 1,000 99.99% @0.3 µm  
AP50HP 1,000 99.99% @0.3 µm  

เครื่องฟอกอากาศแบบ Ulpa filter

แผ่นกรองอากาศที่มีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกับแผ่นกรองแบบ HEPA แต่มีประสิทธิภาพในการกรองสูงกว่า ซึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ที่ 99.999 % ของอนุภาคขนาด 0.12 ไมครอน อ่านเพิ่มเติม>>

 เครื่องฟอกอากาศแบบ
HEPA Filter
ชื้นรุ่น
Model
แรงลม
CFM. MAX
ประสิทธิภาพ
ในการกรอง
ดาวโหลด
Catalog
AP250UP 250 99.9995% @0.12 µm  
AP290UP 500  99.9995% @0.12 µm  
AP500UP 500  99.9995% @0.12 µm  
AP1000UP 1,000 99.9995% @0.12 µm  
AP1009UP 1,000 99.9995% @0.12 µm  
AP1900UP 1,200 99.9995% @0.12 µm  
AP2900UP 1,000 99.9995% @0.12 µm  
AP50UP 1,000 99.9995% @0.12 µm