เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ AWAC จัดจำหน่ายและติดติดตั้ง โดย บริษัทสด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญสูงในเรื่องของระบบอากาศเพื่อสุขภาพหลากหลาย โดยเฉพาะเครื่องฟอกอากาศ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเราได้รับความไว้วางใจจากองค์กร หน่วยงาน สถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นต้น

เครื่องฟอกอากาศ แบบ Hepa filter และ ULPA FILTER

แผ่นกรองอากาศประเภท HEPA เป็นแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศสูงถึง 99.97 เปอร์เซ็นต์ ในการกรองอนุภาพที่มีขนาด 0.3 ไมครอน ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องประชุม โรงพยาบาล รถยนต์ เครื่องบิน และบ้าน เป็นต้น หลักการทำงาน

แผ่นกรอง HEPA ประกอบด้วยเส้นไยที่ถักทอขึ้น เส้นใยนี้ทำจากไฟเบอร์กลาสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-2.0 ไมโครมิเตอร์ ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการทำงานของแผ่นกรอง คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นไย ความหนาของแผ่นกรอง และอัตราเร็วของอากาศที่ไหลผ่าน ช่องว่างระหว่างแผ่นกรองมีขนาดมากกว่า 0.3 µm

แผ่นกรองอากาศประเภท ULPA FILTER แผ่นกรองอากาศที่มีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกับแผ่นกรองแบบ HEPA แต่มีประสิทธิภาพในการกรองสูงกว่า ซึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ที่ 99.999 % ของอนุภาคขนาด 0.12 ไมครอน  อ่านเพิ่มเติม >>

ภาพลิงค์ ชื้นรุ่น
Model
แรงลม
CFM. MAX
ประสิทธิภาพ
ในการกรอง
  •  แบบ HEPA FILTER
AP65HP 500 CFM. HEAPA FILTER /99.99% @0.3 µm
ภาพลิงค์สินค้า เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AP280HP
AP250HP 250 CFM.
HEAPA FILTER /99.99% @0.3 µm
ภาพลิงค์สินค้า เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AP290HP AP290HP  500 CFM. HEAPA FILTER /99.99% @0.3 µm
ภาพลิงค์สินค้า เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AP500HP AP500HP 500 CFM. HEAPA FILTER /99.99% @0.3 µm
ภาพลิงค์สินค้า เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AP1009HP AP1009HP 1,000 CFM. HEAPA FILTER /99.99% @0.3 µm
ภาพลิงค์สินค้า เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AP1900HP AP1900HP 1,200 CFM. HEAPA FILTER /99.99% @0.3 µm
ภาพลิงค์สินค้า เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AP2900HP AP2900HP 1,000 CFM. HEAPA FILTER /99.99% @0.3 µm
ภาพลิงค์สินค้า เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AP50HP AP50HP 500 CFM. HEAPA FILTER /99.99% @0.3 µm
  • แบบ ULPA FILTER
AP65UP 500 CFM. ULPA FILTER /99.9995% @0.12 µm
ภาพลิงค์สินค้า เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AP280UP AP250UP 250 CFM.
ULPA FILTER /99.9995% @0.12 µm
ภาพลิงค์สินค้า เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AP290UP AP290UP 500 CFM. ULPA FILTER /99.9995% @0.12 µm
ภาพลิงค์สินค้า เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AP500UP AP500UP 500 CFM. ULPA FILTER /99.9995% @0.12 µm
ภาพลิงค์สินค้า เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AP1009UP AP1009UP 1,000 CFM. ULPA FILTER /99.9995% @0.12 µm
ภาพลิงค์สินค้า เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AP1900UP AP1900UP 1,200 CFM. ULPA FILTER /99.9995% @0.12 µm
ภาพลิงค์สินค้า เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AP2900UP AP2900UP 1,000 CFM. ULPA FILTER /99.9995% @0.12 µm
ภาพลิงค์สินค้า เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AP50UP AP50UP 500 CFM. ULPA FILTER /99.9995% @0.12 µm