เครื่องฟอกอากาศ Brand HANSTAT

เรา ปราดเปรื่อง เรื่องอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ Electrostatic collecting cell

เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ HANSTA ระบบ Electrostatic collecting cell หรือ Electrostatic precipitator เป็นระบบที่นิยมใช้กันมานาน เป็นเทคโนโลยี่เดิม ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นระบบ HEPA FILTER และ ULPA Filter หลักการทำงานคือ การใช้ศักย์ไฟฟ้าแรงสูง ดักจับฝุ่นละอองด้วยแรงคูลอมบ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สและกำจัดกลิ่นต่าง ๆ ด้วยแผ่นกรอง ACTIVATED CARBON แต่สำหรับ Brand HANSTAT จะเพิ่ม HEPA Filter อีก 1 ขั้นตอน

Electrostatic precipitator (ESP) เป็นระบบดักจักฝุ่นละอองที่ใช้แรกไฟฟ้าสถิต (electrostatic forces) ประกอบด้วยเส้นลวดประจุลบ และแผ่นเพลตโลหะประจุบวก เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับศักย์ไฟฟ้าแรงสูงจะทำให้อากาศที่อยู่ระหว่างแผ่นเพลตโลหะและเส้นลวดเกิดการแตกตัว (Ionization) เมื่ออากาศหรือแก๊สที่ประกอบด้วยละอองลอย ฝุ่นละออง เคลื่อนที่ผ่านอนุภาคจะแตกตัวเป็นไอออน อนุภาคที่แตกตัวจะถูกดักจับติดกับแผ่นเพลตโลหะด้วยแรงทางไฟฟ้า ที่เรียกว่า แรงคูลอมบ์ จึงทำให้อากาศที่ออกมาบริสุทธิ์ หลักการนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับระบบดักจับฝุ่นละอองในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมถึงการนำประยุกต์ใช้กับเครื่องฟอกอากาศขนาดเล็กภายในบ้าน สำนักงาน หรือโรงพยาบาลต่าง ๆ

รายละเอียดบทความเกี่ยวกับระบบ ESP

HANSTAT ESP Air Purifier

HANSTAT Model HB-D-X100


 650 / CFM

SPECIFICATION


  • สำหรับพื้นที่ใช้งาน 30-64 ตารางเมตร
  • แรงลมสูงสุด 650 CFM
  • ESP/ RESH AIR EFFICIENCY 99.9%
CATALOG

HANSTAT Model HB-D-X150


1,300 / CFM

SPECIFICATION


  • สำหรับพื้นที่ใช้งาน 45-122 ตารางเมตร
  • แรงลมสูงสุด 1,300 CFM
  • ESP/ RESH AIR EFFICIENCY 99.99%
CATALOG

HANSTAT Model HB-D-X100


 470 / CFM

SPECIFICATION


  • สำหรับพื้นที่ใช้งาน 30-70 ตารางเมตร แบบติดผนัง
  • แรงลมสูงสุด 470 CFM
  • ESP/ FRESH AIR EFFICIENCY 99.99%
CATALOG