เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ สำหรับโรคงานอุตสาหกรรม และห้องทั่วไป ออกแบบวางระบบโดย SOD ENGINEERING

>>>>Humidifier model CMC brochure 2010

>>>>Humidifier model ELMC2 brochure 2010