เชื้อราคืออะไร

เรา ปราดเปรื่อง เรื่องอากาศ

เชื้อราคืออะไร

สิงหาคม 18, 2013 บทความทั่วไป 0

เชื้อรา คือ  สิ่ง มีชีวิตเล็ก ๆ หรือที่เราเรียก จุลชีพ จัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตประเภท   Eukaryote จำพวกหนึ่ง ที่แยกจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อปรสิต    เชื้อราเป็นเชื้อที่พบได้ในธรรมชาติ  ทั้งในบ้าน นอกบ้านหรือแม้กระทั่งภายในร่างกายของเรา   หน้าที่สำคัญของเชื้อรานอกบ้านคือการสลายของเสีย เช่นใบไม้ ต้นไม้ หรือขยะ ส่วนเชื้อราที่อยู่ในบ้านถ้าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นอาจจะส่งผลอันตรายให้แก่คนที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน  และสัตว์เลี้ยงได้เพราะ  เชื้อราสามารถสร้างสารพิษ Toxin หรือตัวเชื้อราที่สร้างสปอร์ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด เป็นต้น

mold

รา

การเกิดเชื้อรา

เชื้อรามักเกิดในบริเวณที่มีความชื้นสูง   บริเวณที่แสงแดดเข้าถึงได้น้อย หรือบริเวณที่ไม่ได้รับแสงแดดเลย เช่น ห้องน้ำห้องครัว ห้องซักรีด หรือแม้กระทั่งภายในห้องรับแขก  ห้องนอน  ห้องทำงาน ซึ่งมีเฟอร์นิเจอร์ไม้อัด พรม  เตียงนอน หนังสือ  เศษกระดาษ  และเอกสารกองโต  ซึ่งบริเวณเหล่านี้เป็นบริเวณที่สามารถเกิดความชื้นที่ก่อให้เกิดเชื้อราได้ง่าย หรือการที่เราเปลี่ยนสีผนังบ้านโดยใช้สีน้ำมัน หรือสีอัลขีด  สีน้ำพลาสติกที่มีคุณภาพต่ำอีกทั้งยังทาทับบนพื้นผนังที่เกิดเชื้อราโดยไม่ได้ล้างทำความสะอาดพื้นหรือผนังนั้นก่อนที่จะลงสีใหม่  พื้นหรือผนังเหล่านั้นของเราก็จะกลายเป็นบริเวณที่เกิดเชื้อราภายนอกบ้านที่ก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน

การป้องกันเชื้อรา

การเกิดเชื้อรา

เชื้อราผลเสียมีต่อสุขภาพและร่างกายของเราอย่างไร

สปอร์ของเชื้อราจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและร่างกาย  เช่น  สปอร์ของเชื้อราทำให้เกิดโรคหอบหืด  ,  ปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่เรียกว่า Allergic Reactions  (คือเมื่อเราได้รับสปอร์จนเกิดปฏิกิริยา Allergic Reactions  ร่างกายก็จะเกิดอาการจาม น้ำมูกไหล มีไข้สูง และถ้าหากสัมผัสสปอร์ของเชื้อราบ่อยๆ จะส่งผลหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้)  ,  อาการปอดอักเสบจากภูมิแพ้ Hypersensitivity Pneumonitis , การระคายเคืองต่อดวงตา จมูก หลอดลม ส่งผลกระทบทำให้ร่างกายมีอาการปวดแสบปวดร้อน และสปอร์ของเชื้อรายังก่อให้เกิดสารพิษที่เป็นอันตรายแก่ชีวิต