ส่วนประกอบ ACTIVATED CARBON ในระบบกรองอากาศ คืออะไร

เรา ปราดเปรื่อง เรื่องอากาศ

ส่วนประกอบ ACTIVATED CARBON ในระบบกรองอากาศ คืออะไร

กุมภาพันธ์ 6, 2018 ระบบฟอกอากาศ 0

ACTIVATED CARBON คืออะไร

ACTIVATED CARBON หรือ Activated charcoal หรือ activated carbon หรือ activated coal หรือ activated biochar (the new “green” charcoal) หรือ ถ่านกัมมันต์ ที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของชั้นกรอง ของ เครื่องฟอกอากาศ และเครื่องกรองน้ำ และอึ่นๆ และรวมถึงเครื่องฟอก ยี่ห้อ AWAC โดยทั่วไป  ด้วย มันคือ ถ่านผ่านกระบวนการคาร์บอไนซ์ โดยการเผาและอัดแรงดันที่อุณหภูมิสูงๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นถ่านซึ่งมีความพรุนสูงมาก มีการใช้ประโยชน์มากมายหลายด้านสามารถใช้ในการดูดซับสารเคมีต่าง ๆ ได้ 

ภาพส่วนประกอบ ACTIVATED CARBON

Cr. www.elgalabwater.com

คาร์บอน

คาร์บอนแกร์ไฟท์ เป็นองค์ประกอบทางเคมีที่มีสัญลักษณ์ C และเลขอะตอม 6 จัดเป็นอโลหะ  คำว่า “คาร์บอน” มาจากคำภาษาละติน สำหรับถ่านหิน กราไฟท์ เป็นคาร์บอนที่มีเสถียรภาพทางอุณหพลศาสตร์มากที่สุด (เช่นเดียวกับดินสอ) มีลักษณะเป็นสีดำ และตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก

ภาพ ACTIVATED CARBON

Cr. carbonizationfurnace.com

ถ่าน หรือ Char·coal คือ คาร์บอนที่มีสีดำหรือสีเทา เกิดจากการให้ความร้อนกับไม้หรือสารอินทรีย์ระบบปิดที่ไม่มีอากาศ เราสามารถกระตุ้นให้ถ่านกลายเป็น ACTIVATED CARBON ได้ด้วย 2 วิธี คือ

  1. กระตุ้นด้วยความร้อน โดยการทำความร้อนในอุณหภูมิที่สูงมาก โดยปกติอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 600-1200 ° C ในขณะที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 หรือไอน้ำ           
  2. กระตุ้นด้วยสารเคมี เช่น กรดฟอสฟอรัส โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ หรือ สังกะสีคลอไรด์ และสัมผัสกับอุณหภูมิที่อยู่ในช่วง 450-900 องศาเซลเซียส เชื่อกันว่าการกระตุ้นความร้อนและการกระตุ้นทางเคมีจะดำเนินไปพร้อมกัน การเปิดใช้งานทางเคมีเป็นที่ต้องการเมื่อเปิดใช้งานความร้อนเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำลงและเวลาที่ใช้ในการเปิดใช้งานวัสดุที่สั้นลง