Blog

ทำไม ? ถึงต้องเป็นเครื่องฟอกอากาศ BIONAIRE

เหตุผลที่ต้องงเป็นเครื่องฟอกอากาศไบออนแอร์ เพราะ &#8211…
Read more


กรกฎาคม 10, 2013 0

อากาศรอบตัวเราตอนที่ 2

ห้องปรับอากาศ หรือ ห้องอมเชื้อโรค ด้วยความที่เมืองไทยเป…
Read more


พฤษภาคม 23, 2013 0

เครื่องฟอกอากาศทำงานได้อย่างไร

เครื่องฟอกอากาศทำงานได้อย่างไร ฝุ่นละอองและอากาศปนเปื้อ…
Read more


พฤษภาคม 8, 2013 0
ส่วนประกอบของอากาศ

อากาศรอบตัวเรา

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบหายใจ  การหายใจคือ …
Read more


เมษายน 19, 2013 0

เครื่องลดความชื้นระบบวงล้อลดความชื้นคืออะไร

เครื่องลดความชื้น ระบบวงล้อลดความชื้น สามารถดูดความชื้น…
Read more


มีนาคม 13, 2013 0