ระบบฟอกอากาศ

Electrostatic precipitator (ESP) เป็นระบบดักจักฝุ่นละอองที่ใช้แรกไฟฟ้าสถิต (electrostatic forces) ประกอบด้วยเส้นลวดประจุลบ และแผ่นเพลตโลหะประจุบวก เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับศักย์ไฟฟ้าแรงสูงจะทำให้อากาศที่อยู่ระหว่างแผ่นเพลตโลหะและเส้นลวดเกิดการแตกตัว (Ionization) เมื่ออากาศหรือแก๊สที่ประกอบด้วยละอองลอย ฝุ่นละออง เคลื่อนที่ผ่านอนุภาคจะแตกตัวเป็นไอออน อนุภาคที่แตกตัวจะถูกดักจับติดกับแผ่นเพลตโลหะด้วยแรงทางไฟฟ้า ที่เรียกว่า แรงคูลอมบ์ จึงทำให้อากาศที่ออกมาบริสุทธิ์ Continue reading

เครื่องกรองอากาศ หรือเครื่องกฟอกอากาศ ปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่แตกต่างกัน มีสมบัติในการทำงานเหมือนกัน สามารถทำความสะอาดอากาศภายในบ้านและอาคารได้อย่างดี ช่วยทำความสะอาดและฟอกอากาศจากสารระเหยอินทรีย์ VOCs ที่ปล่อยมาจากพรม สี และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยในการกำจัดอนุภาคในอากาศ เชื้อรา รังแคของสัตว์เลี้ยง และฝุ่นละออง เหมาะสมอย่างยิ่งกับครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นโรคภูมิแพ้ ซึ่งเครื่องฟอกอากาศ หรือเครื่องกรองอากาศก็มีหลากหลายประเภท แต่ถ้าแบ่งตามลักษณะการติดตั้งสามารถแบ่งได้ ดังนี้ Continue reading

เชื้อรา เป็นสิ่งมีชิวิตเล็ก ๆ ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นเพียงพอ เชื้อราจะเจริญเติบโตบนวัสดุต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ ผนังห้องน้ำ ผนังห้อง เป็นต้น และเชื้อราก็ยังสามารถทำให้เกิดกลิ่นเหม็นอับที่ไม่พึงประสงค์ภายในบ้านได้ เชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในบริเวณที่มีการรั่วไหลหรือกักขังของน้ำ หรือบริเวณที่มีความชื้นสูง Continue reading

แนะนำเครื่องฟอกอากาศ KJ450-A039 ยี่ห้อ AWAC เป็นเครื่องฟอกอากาศที่มีขนาดเล็ก 420x240x690 mm. กินไฟฟ้า 80 วัตต์ สามารถวางตั้งพื้นหรือตั้งโต๊ะได้อย่างสวยงาม แต่ถึงแม้ขนาดของเครื่องจะไม่ใหญ่แต่ประสิทธิภาพการกรองสูงมากโดยพิจารณาได้จากค่า CADR 264 CFM (ซึ่งเป็นค่าที่ใช้บอกประสิทธิภาพการกรองของเครื่องฟอกอากาศ) เหมาะสำหรับ ห้องนอน สำนักงาน ห้องประชุม โรงพยาบาล ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้รับการการทดสอบตามมาตรฐานตามเครื่องหมาย CE ดังนี้ Continue reading

การเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ ปัจจุบันเครื่องฟอกอากาศเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมนำมาใช้สำหรับในการกำจัดฝุ่นละออง ละอองเกสร สารก่อภูมิแพ้ ไอระเหยของสารเคมี กลิ่นควัน กลิ่นบุหรี่ เชื้อรา และแบคทีเรีย ภายในบ้านเรือน ห้องนอน สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรมต่าง ๆ  โดยมีเครื่องฟอกอากาศหลากหลายรูปแบบวางจำหน่ายในท้องตลาด ในการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศควรเลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งต้องพิจารณาถึงสมบัติเฉพาะตัวของเครื่องฟอกอากาศ ดังนี้

Continue reading

Zeolite คือ สารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต (crystalline aluminosilicates) หนวยยอยของซีโอไลตประกอบดวย อะตอมของซิลิคอน(หรืออะลูมิเนียม) หนึ่งอะตอม และออกซิเจนสี่อะตอม (SiO4 หรือ AlO4) สรางพันธะกันเปนรูปเหลี่ยนสีหน้า (tetrahedron) โดยอะตอมของซิลิคอน (หรืออะลูมิเนียม)อยูตรงกลาง Continue reading