แนะนำเครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น KJ600F-A03 และ KJ1000F-A03

แนะนำเครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น KJ600F-A03 และ KJ1000F-A03

สิงหาคม 13, 2018 บทความทั่วไป 0

แนะนำเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ AWAC รุ่น KJ600F-A03 และ KJ1000F-A03 เป็นเครื่องฟอกอากาศ  2 รุ่นที่อยู่ในซีรีย์เดียวกัน แตกต่างกันที่ขนาดและประสิทธิภาพในการกรอง โดยที่ รุ่น KJ600F-A03 มีขนาด 356x356x585 mm และมีประสิทธิภาพในการกรองค่า CADR  353 CFM ส่วน รุ่น KJ1000F-A03 มีขนาด 775x378x375 mm และมีประสิทธิภาพในการกรองค่า CADR  588 CFM (ซึ่งเป็นค่าที่ใช้บอกประสิทธิภาพการกรองของเครื่องฟอกอากาศ)

แนะนำเครื่องฟอกอากาศ

มีล้อเข็นสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เหมาะสำหรับ ห้องนอน สำนักงาน ห้องประชุม โรงพยาบาล ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้รับการการทดสอบตามมาตรฐานตามเครื่องหมาย CE ดังนี้

EN 55014-1:2006

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3 :2013

EMC directive 2014

แนะนำเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ AWAC รุ่น KJ600F-A03 และ KJ1000F-A03

ขั้นตอนการกรอง

รุ่น KJ600F-A03 และ KJ1000F-A03  มีขั้นตอนการกรองถึง 5 ขั้นตอน คือ

1.แผ่นกรองหยาบ Pre Filter ทำหน้าที่ดักจับฝุ่นละออง อนุภาคขนาดใหญ่ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ

2.แผ่นกรอง HEPA FILTER ทำหน้าที่ดักจับฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็กกว่า 03 ไมครอน มีประสิทธิภาพ การกรองสูงถึง 97%  (HEPA CLASS H13)

3.แผ่นกรอง Activated Carbon ทำหน้าที่ดูดซับและกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นควัน กลิ่นอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยดูดซับไอระเหยของสารเคมีอีกด้วย เช่น Formaldehyde เบนซิน ไอน้ำมัน และสารประกอบอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งมีค่า CADR ของ Formaldehyde อยู่ที่ 300/500 m3/h (KJ600F-A03 และ KJ1000F-A03)

4.หลอด UV LAMP ทำหน้าที่ช่วยในการฆ่าเชื้อโรค และเชื้อแบคทีเรีย หลอด UV ที่ใช้เป็นชนิด UV LED LAMP ที่ปลอดภัยกว่า และกินไฟน้อยกว่าหลอด UV LAMP ทั่วไป

 

5.Negative Ionizer เป็นกระบวนการสร้างประจุไฟฟ้าลบ ทำหน้าที่เหนี่ยวนำอนุภาคขนาดเล็กให้ถูกกักเก็บไว้ในชุดกรอง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองอากาศ

นอกจากนี้จุดเด่นของแผ่นกรองของ AWAC รุ่น KJ600F-A03 และ KJ1000F-A03  คือ เป็นรุ่นที่มีระบบแผ่นกรองแบบ DUAL FILTRATION ที่มีแผ่นกรองสองชั้น และมีพื้นที่แผ่นกรองขนาดใหญ่ถึง 25.5×41 cm2 และ 28.5×54.5 cm2 ตามลำดับ จึงสามารถกรอง PM 2.5 ได้ถึง ≥99%

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ AWAC รุ่น รุ่น KJ600F-A03 และ KJ1000F-A03   มีเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในห้อง แสดงผลเป็นตัวเลขบอกจำนวนอนุภาคฝุ่นละออง PM2.5  และสามารถสังเกตคุณภาพของอากาศได้จากสีที่แสดงบนหน้าจอ โดยสีเขียว หมายถึง คุณภาพดี  สีฟ้า หมายถึง คุณภาพปานกลาง และสีแดง หมายถึง คุณภาพแย่