แนะนำเครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น KJ450-A039

แนะนำเครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น KJ450-A039

สิงหาคม 12, 2018 บทความทั่วไป ระบบฟอกอากาศ 0

แนะนำเครื่องฟอกอากาศ KJ450-A039 ยี่ห้อ AWAC เป็นเครื่องฟอกอากาศที่มีขนาดเล็ก 420x240x690 mm. กินไฟฟ้า 80 วัตต์ สามารถวางตั้งพื้นหรือตั้งโต๊ะได้อย่างสวยงาม แต่ถึงแม้ขนาดของเครื่องจะไม่ใหญ่แต่ประสิทธิภาพการกรองสูงมากโดยพิจารณาได้จากค่า CADR 264 CFM (ซึ่งเป็นค่าที่ใช้บอกประสิทธิภาพการกรองของเครื่องฟอกอากาศ) เหมาะสำหรับ ห้องนอน สำนักงาน ห้องประชุม โรงพยาบาล ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้รับการการทดสอบตามมาตรฐานตามเครื่องหมาย CE ดังนี้

แนะนำเครื่องฟอกอากาศ KJ450-A039

EN 55014-1:2006

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3 :2013

EMC directive 2014

เครื่องฟอกอากาศ

แนะนำเครื่องฟอกอากาศ  KJ450-A039 ขั้นตอนการกรอง

เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ AWAC รุ่น KJ450-A039 มีขั้นตอนการกรองถึง 5 ขั้นตอน คือ

1. แผ่นกรองหยาบ Pre Filter ทำหน้าที่ดักจับฝุ่นละออง อนุภาคขนาดใหญ่ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ

HEPA FILTER

2. แผ่นกรอง HEPA FILTER ทำหน้าที่ดักจับฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็กกว่า 03 ไมครอน มีประสิทธิภาพ การกรองสูงถึง 97% 

3. แผ่นกรอง Activated Carbon ทำหน้าที่ดูดซับและกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นควัน กลิ่นอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยดูดซับไอระเหยของสารเคมีอีกด้วย เช่น Formaldehyde เบนซีน ไอน้ำมัน และสารประกอบอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งมีค่า CADR ของ Formaldehyde อยู่ที่ 160 m3/h

Cold catalyst layer

4. แผ่นกรอง Cold catalyst layer ทำหน้าที่ช่วยในการฆ่าเชื้อโรค และเชื้อแบคทีเรีย

5. Negative Ionizer เป็นกระบวนการสร้างประจุไฟฟ้าลบ ทำหน้าที่เหนี่ยวนำอนุภาคขนาดเล็กให้ถูกกักเก็บไว้ในชุดกรอง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองอากาศ

นอกจากนี้จุดเด่นของแผ่นกรองของ AWAC รุ่น KJ450-A039 คือ เป็นรุ่นที่มีพื้นที่แผ่นกรองขนาดใหญ่ถึง 33×45 cm2 และสามารถกรอง PM 2.5 ได้ถึง ≥99%

 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ AWAC รุ่น KJ450-A039 มีเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในห้อง แสดงผลเป็นตัวเลขบอกจำนวนอนุภาคฝุ่นละออง และเมื่อกดปุ่ม AUTO RUNNIG MODE เครื่องสามารถปรับความเร็วลมได้อัตโนมัติตามปริมาณอนุภาคฝุ่นละอองในอากาศ

ระดับความเร็วลม

สามารถปรับระดับความเร็วลมได้มากถึง 4 ระดับ คือ 350 500 650 และ 800 rpm และ Night Mode ช่วยให้ เครื่อง ทำงานเงียบ

ระบบเตือนชุดกรองหมดอายุ

เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ AWAC รุ่น KJ450-A039 มีระบบเตือนแจ้งเตือนการเปลี่ยนชุดกรองเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนชุดกรอง

 ระบบตั้งเวลา

 สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้อย่างอัตโนมัติ 1 2 3 4 5 6 7 ชั่วโมง

การรับประกันเครื่อง

เครื่องมีการรับประกัน 1 ปี  สามารถโทรติดต่อได้กับทางบริษัทได้ 24 ชั่วโมง  และสามารถเปลี่ยนชุดกรองได้กับทางบริษัทเช่นกัน