เรา ปราดเปรื่อง เรื่องอากาศ
ผลิตภัณฑ์
Dehumidifier humidifier ozonizer  
ติดต่อสอบถาม
Quote
dealer-download-catalog sod-sure
ลูกค้า SOD
สูกค้า SOD

เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น AWAC

เครื่องลดความชื้นในอากาศ

เครื่องลดความชื้นในอากาศ หรือเครื่องดูดความชื้น สำหรับโรคงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล
โรงสีข้าว โกดังเก็บข้าว เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก  ออกแบบวางระบบโดย SOD ENGINEERING