เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น AWAC

เครื่องลดความชื้นในอากาศ

เครื่องลดความชื้นในอากาศ หรือเครื่องดูดความชื้น สำหรับโรคงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล
โรงสีข้าว โกดังเก็บข้าว เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก  ออกแบบวางระบบโดย SOD ENGINEERING