เครื่องฟอกอากาศ และเครื่องลดความชื้นยี่ห้อ AWAC

เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ AWAC จัดจำหน่าย และติดตั้ง โดย บริษัท สด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญสูงในเรื่องของระบบอากาศเพื่อสุขภาพหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น เครื่องกำจัดความชื้น เครื่องเพิ่มความชื้น  เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเราได้รับความไว้วางใจจากองค์กร หน่วยงาน สถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

คณะกรรมการ และคณะทำงานได้เริ่มศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และพัฒนางานด้านระบบอากาศให้กับลูกค้ามายาวนานกว่า 10 ปี ก่อนก่อตั้งและจดทะเบียนในนามบริษัท สด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อย่างเป็นทางการในวันที่ 4 มีนาคม 2553 ซึ่งดำเนินงานจำหน่ายสินค้า ติดตั้งระบบงาน และให้บริการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบอากาศเช่น  เครื่องจัดการระบบความชื้นในอากาศ เครื่องฟอกอากาศ และเครื่องปรับอากาศ เราสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ ทุ่มเทเวลา และเต็มใจบริการ จนได้รับความไว้วางใจกับลูกค้ามากมาย

สินค้ารุ่นแนะนำสำหรับ เครื่องฟอกอากาศ และเครื่องลดความชื้น

เครื่องฟอกอากาศ AP2900HP

  • เครื่องดูด Model DS-180W
    • ประสิทธิภาพ 180 ลิตร/วัน
    • สำหรับห้อง 90-120 ตารางเมตร
    • ระดับเสียงเท่ากับหรือน้อยกว่า 52 เดซิเบล