AWAC Air purifier

And Dehumidifier

บริษัท สด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญสูงในเรื่องของระบบอากาศเพื่อสุขภาพหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องลดความชื้น เครื่องเพิ่มความชื้น เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้รับความไว้วางใจจากองค์กร หน่วยงาน สถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างแพร่หลาย

คณะกรรมการ และคณะทำงานได้เริ่มศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และพัฒนางานด้านระบบอากาศให้กับลูกค้ามายาวนานกว่า 10 ปี และได้ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม บริษัท สด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อย่างเป็นทางการในวันที่ 4 มีนาคม 2553

ซึ่งได้ดำเนินงานจำหน่าย, ติดตั้งระบบงาน และให้บริการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบอากาศเช่น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องจัดการระบบความชื้นในอากาศ เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ เครื่องผลิตโอโซน เป็นต้น เราสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ ทุ่มเทเวลา และเต็มใจบริการ จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายในหลายหน่วยงาน เช่น จำหน่ายและให้บริการเครื่องฟอกอากาศให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), ศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ ใน กทม., โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลเอกชน, ธนาคาร UOB, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, ติดตั้งระบบเครื่องกำจัดความชื้นในอากาศให้กับ, สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, สถานทูตอเมริกัน, สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ติดตั้งระบบลดความชื้นในอากาศ, บริการตรวจเช็คเครื่องดูดความชื้นแบบวงล้อ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัท สด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์, บริการ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้กับเราด้วยดีเสมอมา


ตัวอย่างรายนามลูกค้า (บางส่วน) • สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • สถานทูตอเมริกัน
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
 • โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 • โรงพยาลาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
 • โรงพยาบาลมิตรประชา
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
 • สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ธนาคาร UOB
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • โรงเรียนเพลินพัฒนา
 • ศาลแขวงธนบุรี
 • ศาลจังหวัดเวียงสระ
 • สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สะเรียง
 • สำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่
 • สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
 • มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
 • มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 • บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy