เครื่องลดความชื้นยี่ห้อ AWAC แบบ แขวนใต้เพดาน

เรา ปราดเปรื่อง เรื่องอากาศ

เครื่องลดความชื้นเพดาน

 

เครื่องลดความชื้น แบบแขวนเพดาน หรือแบบ Ceiling Mounted

เครื่องลดความชื้น ยี่ห้อ AWAC แบบแขวนใต้เพดาน (Ceiling Mounted) เหมาสำหรับ โรงแรม ห้องพักอาศัย ห้องนอน โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงานอุตสหกรรม ระดับของเสียงขณะเครื่องทำงานระหว่าง 40-45 dB ตามขนาดรุ่น ซึ่งเป็นระดับเสียงเดียวกับระบบปรับอากาศในห้องนอนเท่านั้นเอง ตัวเครื่องติดตั้งแขวนใต้เพดาน หรือฝังใต้เพดานได้สวยงาม

รุ่น: EL-820D-D (ุ20 ลิตรต่อวัน)

DEHUMIDIFI CATION CAPACITY 20L/D
VOLTAGE 220v/50Hz
WATTS 280 W
REFRIGERANT TYPE R134a
LEVEL NOICE 45dB.
USAELE FLOOR AREA 10-20 sq.M
DOWNLOAD CATALOG

 

รุ่น: EL-830D-D (ุ30 ลิตรต่อวัน)

DEHUMIDIFI CATION CAPACITY 30L/D
VOLTAGE 220v/50Hz
WATTS 300 W
REFRIGERANT TYPE R134a
LEVEL NOICE 45dB.
USAELE FLOOR AREA 30-50 sq.M
DOWNLOAD CATALOG

 

รุ่น: EL-860D-D (ุ60 ลิตรต่อวัน)

DEHUMIDIFI CATION CAPACITY 60L/D
VOLTAGE 220v/50Hz
WATTS 700 W
REFRIGERANT TYPE R134a
LEVEL NOICE 45dB.
USAELE FLOOR AREA 50-90 sq.M
DOWNLOAD CATALOG

 

รุ่น: EL-890D-D (90 ลิตรต่อวัน)

DEHUMIDIFI CATION CAPACITY 90L/D
VOLTAGE 220v/50Hz
WATTS 1300 W
REFRIGERANT TYPE R134a
LEVEL NOICE 45dB.
USAELE FLOOR AREA
80-120 sq.M
DOWNLOAD CATALOG

 

รุ่น: EL-8138D-D (ุ138 ลิตรต่อวัน)

DEHUMIDIFI CATION CAPACITY 138L/D
VOLTAGE 220v/50Hz
WATTS 1500 W
REFRIGERANT TYPE R134a
LEVEL NOICE 45dB.
USAELE FLOOR AREA 90-150 sq.M
DOWNLOAD CATALOG