สด เอ็นจิเนียริ่ง

เกี่ยวกับเรา

AWAC Air purifier
And  Dehumidifier

สด เอ็นจิเนียริ่ง เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญสูงในเรื่องของระบบอากาศเพื่อสุขภาพหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องลดความชื้น เครื่องเพิ่มความชื้น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเราได้รับความไว้วางใจจากองค์กร หน่วยงาน สถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

คณะกรรมการ และคณะทำงานได้เริ่มศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และพัฒนางานด้านระบบอากาศให้กับลูกค้ามายาวนานกว่า 10 ปี ก่อนก่อตั้งและจดทะเบียนในนามบริษัท สด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อย่างเป็นทางการในวันที่ 4 มีนาคม 2553

ซึ่งดำเนินงานจำหน่ายสินค้า ติดตั้งระบบงาน และให้บริการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบอากาศเช่น เครื่องจัดการระบบความชื้นในอากาศ เครื่องฟอกอากาศ และเครื่องปรับอากาศ เราสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ ทุ่มเทเวลา และเต็มใจบริการ จนได้รับความไว้วางใจกับลูกค้ามากมายจากหลายหน่วยงาน เช่น ติดตั้งระบบเครื่องกำจัดความชื้นในอากาศให้กับสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดา (พระที่นั่งอนันตสมาคม) ติดตั้งระบบลดความชื้นในอากาศให้กับบริษัท ไทโยโบเอกิ (ประเทศไทย) จำกัด บริการตรวจเช็คเครื่องดูดความชื้นแบบวงล้อ บริษัท เอ็มเบิร์ก ฟู้ดไทย จำกัด และติดตั้งเครื่องลดความชื้นให้หน่วยงานราชการต่างดังนี้ สำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสถานทูตอเมริกัน เป็นต้น
ทั้งนี้บริษัท สด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จะไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พัฒนาบริการ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อบริการกับลูกค้าได้อย่างเต็มศักยภาพให้สมกับความไว้วางใจที่คุณมีให้ กับเรา
ตัวอย่างรายนามลูกค้าบางส่วน
สำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวังสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา (พระที่นั่งอนันตสมาคม)
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สถานทูตอเมริกัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยธุรกิจอุตสาหกรรม
บริษัท มัลติวิชั่น เทคโนโลยี จำกัด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดประดู่
บริษัท เดลฟอน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ลีดเดอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ทีโอ ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลแขวงธนบุรี บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด