เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น AWAC

เครื่องลดความชื้น ยี่ห้อ AWAC ซึ่งเราเราเป็นผู้นำด้านเครื่องลดความชื้นในอากาศ หรือเครื่องดูดความชื้น ซึ่งใช้สำหรับโรคงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล ห้องพัก ห้องแลบ  โรงสีข้าว โกดังเก็บข้าวเปลือก เป็นต้น

เครื่องลดความชื้นยี่ห้อ AWAC

 • สำหรับ โรงแรม บ้านพักอาศัย ห้องแลบ ห้องนอน ออฟฟิศ และห้องที่ต้องการความเงียบ เป็นต้น และเคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยล้อ

 • Model DS-20E
  • ประสิทธิภาพ 20 ลิตร/วัน
  • เสียงเบาเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย
  • ระดับเสียงน้อยกว่า 44 เดซิเบล

 • Model DS-40E
  • ประสิทธิภาพ 40 ลิตร/วัน
  • เสียงเบาเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย
  • ระดับเสียงน้อยกว่า 44 เดซิเบล

 • Model DS-70W
  • ประสิทธิภาพ 70 ลิตร/วัน
  • เสียงเบาเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย
  • ระดับเสียงน้อยกว่า 45 เดซิเบล
 

 • Model DS-120
  • ประสิทธิภาพ 110 ลิตร/วัน
  • สำหรับห้อง 90-120 ตารางเมตร
  • ระดับเสียงน้อยกว่า 52 เดซิเบล

 • Model DS-140
  • ประสิทธิภาพ 140 ลิตร/วัน
  • สำหรับห้อง 90-120 ตารางเมตร
  • ระดับเสียงเท่ากับหรือน้อยกว่าน้อยกว่า 52 เดซิเบล
 

 • Model DS-180
  • ประสิทธิภาพ 180 ลิตร/วัน
  • สำหรับห้อง 90-120 ตารางเมตร
  • ระดับเสียงเท่ากับหรือน้อยกว่า 52 เดซิเบล

 
 • เครื่องลดความชื้นยี่ห้อ AWAC แบบแขวนใต้เพดาน (Ceiling Mounted) สำหรับ โรงแรม ห้องพักอาศัย ห้องนอน โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงานอุตสหกรรม ระดับของเสียงขณะเครื่องทำงานต่ำกว่า 40 dB ซึ่งเป็นระดับเสียงเดียวกับระบบปรับอากาศในห้องนอนเท่านั้นเอง

 • Model DSF-65
  • ประสิทธิภาพ 65 ลิตร/วัน
  • เสียงเบามากเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย
  • ระดับเสียงน้อยกว่า 40 เดซิเบล

 • Model DSF-90
  • ประสิทธิภาพ 90 ลิตร/วัน
  • เสียงเบาเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย
  • สำหรับพื้นที่ใช้งานสูงสุด 90 ตารางเมตร

 

 •  เครื่องความชื้นยี่ห้อ AWAC สำหรับห้องพัก ออฟฟิศ และโรงงานอุตสาหกรรม

 • Model ESTR70
  • ประสิทธิภาพ 70 ลิตร/วัน
  • เดินท่อน้ำทิ้งได้

 • Model ESTR20bc
  • ประสิทธิภาพ 20 ลิตร/วัน
  • เดินท่อน้ำทิ้งได้

 • Model ESTR50
  • ประสิทธิภาพ 50 ลิตร/วัน
  • มีแผ่นกรองอากาศ (NYLON FILTER)

 • Model ESTR110
  • ประสิทธิภาพ 110 ลิตร/วัน
  • เดินท่อน้ำทิ้งได้
 

 • Model ESTR138
  • ประสิทธิภาพ 138 ลิตร/วัน
  • เครื่องกำจัดความชื้น ESTR138 ในน้ำยา R22
 

 • Model ESTR-160
  • ประสิทธิภาพ 160 ลิตร/วัน
  • จอแสดงค่าความชื้นด้วยระบบดิจิตอล