Electrostatic precipitator คืออะไร ในเครื่องฟอกอากาศ

Electrostatic precipitator คืออะไร ในเครื่องฟอกอากาศ

ตุลาคม 21, 2018 บทความเกี่ยวกับระบบอากาศ ระบบฟอกอากาศ 0

Electrostatic precipitator (ESP) เป็นระบบดักจักฝุ่นละอองที่ใช้แรกไฟฟ้าสถิต (electrostatic forces) ประกอบด้วยเส้นลวดประจุลบ และแผ่นเพลตโลหะประจุบวก เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับศักย์ไฟฟ้าแรงสูงจะทำให้อากาศที่อยู่ระหว่างแผ่นเพลตโลหะและเส้นลวดเกิดการแตกตัว (Ionization) เมื่ออากาศหรือแก๊สที่ประกอบด้วยละอองลอย ฝุ่นละออง เคลื่อนที่ผ่านอนุภาคจะแตกตัวเป็นไอออน อนุภาคที่แตกตัวจะถูกดักจับติดกับแผ่นเพลตโลหะด้วยแรงทางไฟฟ้า ที่เรียกว่า แรงคูลอมบ์ จึงทำให้อากาศที่ออกมาบริสุทธิ์ หลักการนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับระบบดักจับฝุ่นละอองในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมถึงการนำประยุกต์ใช้กับเครื่องฟอกอากาศขนาดเล็กภายในบ้าน สำนักงาน หรือโรงพยาบาลต่าง ๆ

Electrostatic-precipitator

Cr. www.hitachi-infra.com.sg

การทำความสะอาดฝุ่นละอองหรืออนุภาคที่ดักจับบริเวณแผ่นโลหะสามารถทำได้โดยการเคาะออก ขัดออกด้วยแปรง และล้างออกด้วยน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดแผ่นโลหะ ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด แต่ต้องระมัดระวังอันตรายจากศักย์ไฟฟ้าสูงควรให้ช่างเทคนิคในการดูแลรักษา

จากระบบที่กล่าวมา Electrostatic precipitator เป็นระบบที่ใช้ศักย์ไฟฟ้าแรงสูง และดักจับฝุ่นละอองด้วยแรงคูลอมบ์ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สและกำจัดกลิ่นต่าง ๆ ด้วยแผ่นกรอง ACTIVATED CARBON อีกด้วย นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองแต่ละขนาดก็จะแตกต่างกัน มีปัจจัยขึ้นอยู่กับความเข้มของศักย์ไฟฟ้าระหว่างแผ่นเพลตโลหะและเส้นลวด  และเวลาของอนุภาคที่เคลื่อนที่ผ่านสนามไฟฟ้า การเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจักฝุ่นละอองจึงนำแผ่นกรอง HEPA FILTER มาใช้ในลำดับสุดท้ายของการดักจับฝุ่นละอองอีกด้วย

เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ AWAC รุ่น AP500C

เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ AWAC รุ่น AP500C

เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ AWAC รุ่น AP500C และ AP100C เป็นเครื่องฟอกอากาศระบบ Electrostatic precipitator หรือ Electrostatic collecting cell ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า CE  สามารถกรองอนุภาคได้ละเอียด มีประสิทธิภาพการกรองสูงถึง 98 % ด้วยระบบการฟอกอากาศ 4 ขั้นตอน ได้แก่ แผ่นกรองหยาบ แผ่นกรองแบบ Electrostatic precipitator (ESP)  แผ่นกรอง HEPA FILTER และ ACTIVATED CARBON  ดังรูป