เครื่องฟอกอากาศ AWAC

AIRPURIFIER HEPA & ULPA FILTER

เครื่องฟอกอากาศ HEPA&ULPA

แผ่นกรองอากาศประเภท HEPA และ ULPA เป็นแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศสูงถึง 99.99% และ 99.9995% สำหรับ ULPAP FILTERในการกรองอนุภาพที่มีขนาดเล็กกว่า 0.12 ไมครอน และระบบฟอกอากาศ แบบ Electrostatic Filter มีประสิทธิภาในการฟอกอากาศสูง 98 %

สินค้าเพิ่มเติม
AiRPURIFIER Electrostatic

เครื่องฟอกอากาศ ESP

Electrostatic precipitator (ESP) หรือ Electrostatic collecting cell เป็นระบบดักจักฝุ่นละอองที่ใช้ ไฟฟ้าสถิต (electrostatic forces) ประกอบด้วยเส้นลวดประจุลบ และแผ่น เพลตโลหะประจุบวก พร้อมชุดกรองกลิ่น ACTIVATED CARBON มีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศสูงถึง 98 %

สินค้าเพิ่มเติม

เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ AWAC AP SERIE และ แบบเคลื่อนย้าย HBD SERIE

เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ AWAC แบบ Electrostatic precipitator หรือ Electrostatic collecting cell สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ และได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า CE ความสามารถในการกรองอนุภาคขนาดเล็กได้ดี และมีประสิทธิภาพการ กรองสูงถึง 99.9-99.99 %

เครื่องฟอกอากาศ ระบบการกรอง แบบ Electrostatic precipitator

เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ AWAC จัดจำหน่ายและติดติดตั้ง โดย บริษัทสด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญสูงในเรื่องของระบบอากาศเพื่อสุขภาพหลากหลาย โดยเฉพาะเครื่องฟอกอากาศ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเราได้รับความไว้วางใจจากองค์กร หน่วยงาน สถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นต้น

Model AP500C


ESP / FRESH AIR EFFICIENCY 99.9 %

เครื่องฟอกอากาศ AP500C
 • Air output 600CFM
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.9 %
 • EFFECTIVE RANGE 20-61sq. M.
 • Indicates When to Cleaning filte
อ่านเพิ่มเติม DOWNLOAD CATALOG

Model AP1000C


ESP / FRESH AIR EFFICIENCY 99.99 %

เครื่องฟอกอากาศ AP500C
 • Air output 1,300CFM
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.99%
 • EFFECTIVE RANGE 42-122 sq. M.
 • Indicates When to Cleaning filte
อ่านเพิ่มเติม DOWNLOAD CATALOG

Model HB-D-G150


ESP / FRESH AIR EFFICIENCY 99.9 %


 • Air output 1000CFM
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.99 %
 • EFFECTIVE RANGE 45-94sq. M.
 • Indicates When to Cleaning filte
DOWNLOAD CATALOG

Model HB-D-Y100


ESP / FRESH AIR EFFICIENCY 99.9 %

awac-hb-y100-airpurifier-Electrostatic-Precipitator
 • Air output 600CFM
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.99 %
 • EFFECTIVE RANGE 20-56sq. M.
 • Indicates When to Cleaning filte
DOWNLOAD CATALOG

Model  KJ600D-X10


ESP / FRESH AIR EFFICIENCY 99.99 %

kj600d-x10-airpurifier
 • Air output 600CFM
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.99 %
 • EFFECTIVE RANGE 50-100sq. M.
 • Indicates When to Cleaning filte
DOWNLOAD CATALOG

ระบบฟอกอากาศแบบ HEPA และ ULPA FILTER

รายละเอียดเครื่องฟอกอากาศ รุ่น AP SERIE ใช้ แผ่นกรองอากาศประเภท HEPA เป็นแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศสูงถึง 99.99 % ในการกรองอนุภาพที่มีขนาด 0.3 ไมครอน ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องประชุม โรงพยาบาล รถยนต์ เครื่องบิน และบ้าน เป็นต้น หลักการทำงาน

แผ่นกรอง HEPA ประกอบด้วยเส้นไยที่ถักทอขึ้น เส้นใยนี้ทำจากไฟเบอร์กลาสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-2.0 ไมโครมิเตอร์ ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการทำงานของแผ่นกรอง คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นไย ความหนาของแผ่นกรอง และอัตราเร็วของอากาศที่ไหลผ่าน ช่องว่างระหว่างแผ่นกรองมีขนาดมากกว่า 0.3 µm แผ่นกรองอากาศประเภท ULPA FILTER แผ่นกรองอากาศที่มีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกับแผ่นกรองแบบ HEPA แต่มีประสิทธิภาพในการกรองสูงกว่า ซึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ที่ 99.9995 % ของอนุภาคขนาด 0.12 ไมครอน

เครื่องฟอกอากาศ Electrostatic

เครื่องฟอกอากาศ Electrostatic ทำงานได้อย่างไร ฝุ่นละอองและอากาศปนเปื้อน ที่ฟุ้งกระจายอยู่ในบริเวณจะถูกดูดผ่านเข้าเครื่องผ่านแผงระบายอากาศเข้าตัว เครื่อง ผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดของแผ่นกรอง Electrostatic Filter ซึ่งมีอานุภาพในการดักจับฝุ่นละออง ตั้งแต่ขนาดเล็กที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไปจนถึงขนาดที่เล็กกว่า 0.01-0.3 ไมครอน

Model AP65HP


HEPA / 99.99% @0.3µ


 • Air output 250 CFM
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.99%
 • Particle Filtration Efficiency & Leakage Test
 • Indicates When to replace Hepa filter
DOWNLOAD CATALOG

Model AP65UP


ULPA / 99.9995% @0.12µ


 • Air output 500 CFM
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.9995%
 • EFFECTIVE RANGE 20-47 sq. M.
 • Indicates When to replace Ulpa filter
อ่านเพิ่มเติม DOWNLOAD CATALOG

Model AP500HP


HEPA / 99.99% @0.3µ


 • Air output 500 CFM
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.99%
 • EFFECTIVE RANGE 20-47 sq. M.
 • Indicates When to replace Hepa filter
อ่านเพิ่มเติม DOWNLOAD CATALOG

Model AP500UP


ULPA / 99.9995% @0.12µ


 • Air output 500 CFM
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.9995%
 • EFFECTIVE RANGE 20-47 sq. M.
 • Indicates When to replace Ulpa filter
อ่านเพิ่มเติม DOWNLOAD CATALOG

Model AP1000HP


HEPA / 99.99% @0.3µ


 • Air output 1,000CFM
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.99%
 • EFFECTIVE RANGE 45-94 sq. M.
 • Indicates When to replace Hepa filter
อ่านเพิ่มเติม DOWNLOAD CATALOG

Model AP1000UP


ULPA / 99.9995% @0.12µ


 • Air output 1,000 CFM
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.9995%
 • EFFECTIVE RANGE 45-94 sq. M.
 • Indicates When to replace Ulpa filter
อ่านเพิ่มเติม DOWNLOAD CATALOG

Model AP1009HP


HEPA / 99.99% @0.3µ


 • Air output 1,000 CFM
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.99%
 • EFFECTIVE RANGE 45-94 sq. M.
 • Indicates When to replace Hepa filter
อ่านเพิ่มเติม DOWNLOAD CATALOG

Model AP1009UP


ULPA / 99.9995% @0.12µ


 • Air output 1,000 CFM
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.9995%
 • EFFECTIVE RANGE 45-94 sq. M.
 • Indicates When to replace Ulpa filter
อ่านเพิ่มเติม DOWNLOAD CATALOG

Model AP2900HP


HEPA / 99.99% @0.3µ


 • Air output 1,000CFM
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.99%
 • EFFECTIVE RANGE 45-94 sq. M.
 • Indicates When to replace Hepa filter
อ่านเพิ่มเติม DOWNLOAD CATALOG

Model AP2900UP


ULPA / 99.9995% @0.12µ


 • Air output 1,000 CFM
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.9995%
 • EFFECTIVE RANGE 45-94 sq. M.
 • Indicates When to replace Ulpa filter
อ่านเพิ่มเติม DOWNLOAD CATALOG

Model AP500C Hepa filter system


HEPA / 99.99% @0.3µ


 • Air output 600 CFM
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.99%
 • EFFECTIVE RANGE 61 sq. M.
DOWNLOAD CATALOG

Model AP1000C Hepa filter system


HEPA / 99.99% @0.3µ


 • Air output 1300 CFM
 • FRESH AIR EFFICIENCY 99.99%
 • EFFECTIVE RANGE 122 sq. M.
DOWNLOAD CATALOG