วิธีการใช้งานเครื่องลดความชื้น

เรา ปราดเปรื่อง เรื่องอากาศ

วิธีการใช้งานเครื่องลดความชื้น

ธันวาคม 9, 2013 บทความทั่วไป บทความเกี่ยวกับระบบอากาศ 0

เครื่องลดความชื้นบางครั้งย่อว่า DEH หรือ DHเอาน้ำจากอากาศภายในอาคาร การลดความชื้น คือ การกำจัดความชื้นให้ลดลง มีจุดประสงค์เพื่อรักษาความสะดวกสบายและป้องกันวัสดุก่อสร้าง  หลักการในการลดความชื้นมีอยู่ 2 วิธี คือ การใช้ความร้อนปั๊มสารทำความเย็น และการดูดซับความชื้นโดยสารดูความชื้น (การให้โมเลกุลของน้ำยึดติดบริเวณพื้นผิวของวัสดุ)

1.การใช้สารทำความเย็น

จากรูปอากาศชื้นไหลผ่านขดลวดโลหะที่ผ่านการระบายความร้อน น้ำควบแน่นบนขดลวด และเก็บในอ่างเก็บน้ำ หรือระบายออกทางท่อระบายน้ำเย็น อากาศแห้งแล้วไหลผ่านมายังคอนเดนเซอร์ของปั๊มความร้อนให้อากาศอุ่น พัดออกไปภายนอก

การทำงานของเครื่องลดความชื้น

การทำงานของเครื่องลดความชื้น

DEH

อุณหภูมิ และการไหลของอากาศ

Dehumidification

อุณหภูมิ และการไหลของอากาศ

Temperature and RH-value

c25°C    70% RH
17°C    88% RH
18°C    85% RH mixed air flow
33°C    35% RH

จากรูปอากาศอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความชื้น 70 เปอร์เซ็นต์ (หมายเลข 1) ไหลผ่านเครื่องควบแน่น (evaporator) (หมายเลข 2) ในตำแหน่งหมายเลข 2 อากาศจะลดอุณหภูมิเหลือ 17 องศาเซลเซียส ความชื้นเพิ่มขึ้นเป็น 88 เปอร์เซ็นต์  ผลของการควบแน่นนี้ทำให้หยดกลายเป็นน้ำบรรจุในถังเก็บน้ำ เพื่อกำจัดน้ำในอากาศให้อากาศกลายเป็นอากาศแห้ง สิ่งที่สำคัญ คือ อากาศทั้งหมดไม่สามารถลดอุณหภูมิได้ทั้งหมดด้วยเครื่องควบแน่น ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ทำให้ไม่สามารถทำให้อากาศกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำได้  จะมีส่วนหนึ่งของอากาศที่ไหลผ่านไปยังหมายเลข 3 ซึ่งบริเวณนี้อากาศจะถูกทำให้อุณหภูมิลดลงถึง 18 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 85% และอากาศร้อนจากผ่านคอนเดนเซอร์ สุดท้ายอากาศที่ไหลออกจากเครื่องลดความชื้นจะมีอุณหภูมิ 33 องศาเซลเซียส และความชื้น 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการทำงานของคอมเพรสเซอร์

2.การใช้สารดูดความชื้น

สารดูดความชื้น จะย้ายความชื้นที่เข้ามาโดยให้อากาศผ่านล้อที่มีรูพรุนซึ่งสารดูดความชื้นทำจากวัสดุ เช่น ซิลิกาเจล ถ่าน ดูดซับน้ำ หลังจากความชื้นได้ถูกนำขึ้นโดยสารดูดความชื้นล้อหมุนอย่างต่อเนื่องย้ายความชื้นภายในวงล้อที่จะสัมผัสกับอากาศอีกครั้ง ความชื้นภายในล้อดูดซับจะถูกระบายออกนอกตัวอาคาร

วงล้อลดความชื้น

วงล้อลดความชื้น

ทั้งสองระบบทำให้อากาศภายในแห้งและอบอุ่น ปั๊มความร้อนของสารทำความเย็นที่ใช้ซึ่งแตกต่างจากเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากปล่อยอากาศร้อนไปสู่อากาศภายใน และสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องปรับอากาศได้ แต่จะทำให้ใช้พลังงานมากขึ้น

Rules of thumb formulas สูตรการคำนวนความเหมาะสมของเครื่องลดความชื้น

ในหลายกรณีที่ต้องการคำนวณความเหมาะสมของเครื่องลดความชื้น สามารถใช้สูตรต่อไปนี้ในการคำนวณได้อย่างง่าย ๆ และรวดเร็ว

W คือ ปริมาณน้ำที่ได้จากการอากาศ มีหน่วยเป็น  g/hour.

V คือ ปริมาตรอากาศในห้อง มีหน่วยเป็น  m3

ปัญหา

ความต้องการ

ลักษณะห้อง

อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ

สูตร

Excess water content in the air

Establish good indoor climate

Office buildings, domestic houses, conference rooms, etc.

0.5 per hour

W=V*2.0 (g/hour)

 Excess water content in the air

Preserve and protect goods and materials

Museums and exhibitions storage rooms for sensitive goods, water works, etc.

0.3 per hour

 W=V*1.2 (g/hour)

 Excess water contents  in the materials

 Repair water damage*

Floods, fires, burst water pipes

 As low as possible

W=V*4.0 (g/hour)

 ตัวอย่าง

1. Establishing a comfortable indoor climate

ถ้าต้องการค่าความชื้นประมาณ  50% RH :

W = V * 2.0 (g/hour)

ตัวอย่าง : V = 500m3>            W = 2.0 * 500 = 1,000 g/hour.

2. Preserve and protect goods and materials

ถ้าต้องการค่าความชื้นประมาณ  50% RH :

W = V * 1.2 (g/hour)

ตัวอย่าง : V = 450 m3 >         W = 1.2 * 450 = 540 g/hour

3. Repair water damage

สมมติให้กระบวนการภายใน 8-12 วัน และเงื่อนไขอยู่ที่  t = 20oC/50% RH (เริ่มต้นที่ 60% RH สิ้นสุดที่ 40% RH) :

W = V * 4.0 (g/hour)

ตัวอย่าง : V = 280 m3 >         W = 4 * 280 = 1,120 g/hour