ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโอโซน

เรา ปราดเปรื่อง เรื่องอากาศ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโอโซน

ธันวาคม 9, 2013 บทความทั่วไป บทความเกี่ยวกับระบบอากาศ 0

โอโซน เป็นโมเลกุลที่ประกอบด้วยอะตอมออกซิเจนที่มีประจุลบ 3 อะตอม  โมเลกุลของโอโซนไม่เสถียร และมีครึ่งชีวิตสั้น ทำให้กลับเข้ามาในรูปแบบเดิมหลังจากเกิดปฏิกิริยารวดเร็ว ดังสมการ 2O3> 3Oโอโซน เกิดจากโมเลกุลของออกซิเจนที่ได้รับอะตอมออกซิเจนพิเศษด้วย high voltage โอโซนสามารถผลิตได้ตามธรรมชาติผ่านการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีบางชนิด ที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ ชั้นโอโซนโอโซนที่ผลิตโดยรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ซึ่งได้รับมาจากดวงอาทิตย์ โอโซนจะเกิดขึ้นในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองในน้ำและน้ำตก  กระบวนการนี้เป็นกระบวนการทางธรรมชาติ  พายุฝนฟ้าคะนองทำให้เกิดโอโซนได้เป็นผลมาจาก high voltage ทำให้เกิดกลิ่นหอมสดชื่นโดยเฉพาะหลังจากที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เนื่องจากเกิดจากการก่อตัวของโอโซนขึ้น

Ozone layer

Cr. http://www.theozonehole.com/ozonelayer.htm

Ozone

Cr. https://www.nc-climate.ncsu.edu

จากที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับโอโซน โอโซนสามารถนำมาใช้ในการบำบัดน้ำ  การผลิตเครื่องกำเนิดโอโซนด้วยการใช้แรงดันไฟฟ้าที่สูงมาก หรือใช้วิธีของแสงยูวี วิธีการทั้งสองทำให้โมเลกุลของออกซิเจนสลายตัว เกิดออกซิเจนอิสระ และรวมตัวกันกลายเป็นโอโซน (O3)

โอโซน เป็นตัวออกซิแดนท์ที่แข็งแรง สามารถยึดเหนี่ยวกับองค์ประกอบอื่นได้ ทั้งสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ อาจถูกออกซิไดซ์โดยโอโซน เช่น ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา เมื่อออกซิไดซ์แล้วจะปลดปล่อยออกซิเจนบริสุทธิ์ออกมา   อันเป็นผลมาจากกลไกการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าว  โอโซนจึงสามารถใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียและน้ำดื่มบริสุทธิ์ (การฆ่าเชื้อ) การประยุกต์ใช้โอโซนอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมอาหารใช้โอโซนในการฆ่าเชื้อโรค และอุตสาหกรรมสิ่งทอใช้โอโซนในการกำจัดสี

เปรียบเทียบการฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนและสารฆ่าเชื้อ

โอโซน เป็นสารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพมาก ดังตารางที่ 1 เปรียบเทียบการฆ่าเชื้อไวรัสด้วยสารต่างๆ

ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการฆ่าเชื้อไวรัสด้วยสารต่างๆ

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงอัตราการฆ่าเชื้อโรค Giardia cyst ในตารางนี้สามารถมองเห็นว่าคลอรีนและคลอรามีมีค่าที่ต่ำ ซึ่งหมายความว่าโอโซนเป็นยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการยับยั้งการทำงานของจุลินทรีย์ชนิดนี้ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า คลอรีนเหมาะสำหรับการกำจัดแบคทีเรียนและไวรัส แต่ไม่เหมาะสำหรับโปรโตซัว

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงอัตราการฆ่าเชื้อโรค Giardia cyst
ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงอัตราการฆ่าเชื้อโรค Giardia cyst

ประโยชน์ของโอโซน

คือ  โอโซนมีอิทธิพลต่อความเป็นกรดด่าง และอุณหภูมิ น้อย ทำให้ออกฤทธิ์ได้ดี  อย่างไรก็ตามการละลายของโอโซนจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น อัตราการฆ่าเชื้อเพิ่มขึ้นต่อ 10 ° Cภายใน ช่วง 0- 30 ° C  และอัตรา การฆ่าเชื้อโรคของโอโซน แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงใ ช่วง pH จาก 6 – 8.5  สำหรับ จุลินทรีย์บางอย่าง (เช่น Giardia Muris )เพิ่มอัตราการฆ่าเชื้อโรคที่ค่า pH สูงขึ้น