บทความเกี่ยวกับระบบอากาศ

Electrostatic precipitator (ESP) เป็นระบบดักจักฝุ่นละอองที่ใช้แรกไฟฟ้าสถิต (electrostatic forces) ประกอบด้วยเส้นลวดประจุลบ และแผ่นเพลตโลหะประจุบวก เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับศักย์ไฟฟ้าแรงสูงจะทำให้อากาศที่อยู่ระหว่างแผ่นเพลตโลหะและเส้นลวดเกิดการแตกตัว (Ionization) เมื่ออากาศหรือแก๊สที่ประกอบด้วยละอองลอย ฝุ่นละออง เคลื่อนที่ผ่านอนุภาคจะแตกตัวเป็นไอออน อนุภาคที่แตกตัวจะถูกดักจับติดกับแผ่นเพลตโลหะด้วยแรงทางไฟฟ้า ที่เรียกว่า แรงคูลอมบ์ จึงทำให้อากาศที่ออกมาบริสุทธิ์ Continue reading

เครื่องกรองอากาศ หรือเครื่องกฟอกอากาศ ปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่แตกต่างกัน มีสมบัติในการทำงานเหมือนกัน สามารถทำความสะอาดอากาศภายในบ้านและอาคารได้อย่างดี ช่วยทำความสะอาดและฟอกอากาศจากสารระเหยอินทรีย์ VOCs ที่ปล่อยมาจากพรม สี และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยในการกำจัดอนุภาคในอากาศ เชื้อรา รังแคของสัตว์เลี้ยง และฝุ่นละออง เหมาะสมอย่างยิ่งกับครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นโรคภูมิแพ้ ซึ่งเครื่องฟอกอากาศ หรือเครื่องกรองอากาศก็มีหลากหลายประเภท แต่ถ้าแบ่งตามลักษณะการติดตั้งสามารถแบ่งได้ ดังนี้ Continue reading

มลภาวะทางอากาศ Indoor air quality (IAQ) หรือคุณภาพอากาศภายในอาคาร คือ ปริมาณที่บ่งชี้คุณภาพของอากาศภายในตัวอาคาร ซึ่งจะสัมพันธ์กับสุขภาพและความสะดวกสบาย โดยจะพิจารณาได้จากปริมาณของก๊าซต่าง ๆ ดังนี้ คาร์บอนไดออกไซด์ สารไอระเหย (volatile organic compounds) ฝุ่นละออง แบคทีเรีย เชื้อรา โดยแหล่งกำเนิดของมลพิษภายในอาคารที่สำคัญ เช่น พรม ผ้าม่าน สี เฟอร์นิเจอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร หนังสือ เอกสารต่าง ๆ เป็นต้น Continue reading

Zeolite คือ สารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต (crystalline aluminosilicates) หนวยยอยของซีโอไลตประกอบดวย อะตอมของซิลิคอน(หรืออะลูมิเนียม) หนึ่งอะตอม และออกซิเจนสี่อะตอม (SiO4 หรือ AlO4) สรางพันธะกันเปนรูปเหลี่ยนสีหน้า (tetrahedron) โดยอะตอมของซิลิคอน (หรืออะลูมิเนียม)อยูตรงกลาง Continue reading

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่สูงเกินไปและต่ำเกินไปเป็นสาเหตุหนึ่งที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ภายในบ้านได้เช่นกัน วิศวกรและสถาปนิตจึงต้องระมัดระวังในการออกแบบ เพื่อป้องกันไม่ให้ความขึ้นภายในบ้านลดต่ำหรือสูงบ้านเกินไป ซึ่งวิศวกรจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยจัดการอัตราความชื้นและแก้ไขปัญหาความชื้นเหล่านั่นได้ Continue reading

ถ้าคุณเป็นมือใหม่ในการปลูกต้นกล้วยไม้ ไม่ต้องกลัวที่จะดูแลรักษาต้นกล้วยไม้ ต้นกล้วยไม้หลายสายพันธุ์สามารถเลี้ยงได้ง่ายเพียงแค่คุณเรียนรู้ว่าต้น กล้วยไม้ต้องการอะไร กล้วยไม้เป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบกระถางแบบเดิม เพราะเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตโดยไม่ใช้ดิน จึงเหมาะที่จะแขวนไว้ในเปลือกของต้นไม้ ซึ่งการดูแลรักษาต้นกล้วยไม้จะแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ ดังนั้นจึงมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการดูแลรักษาต้นกล้วยไม้ ดังนี้ Continue reading