หมวดหมู่: ระบบฟอกอากาศ

เรา ปราดเปรื่อง เรื่องอากาศ

ขนาดฝุ่น PM 2.5 คืออะไร มีผลกระทบอะไรต่อรางกาย

ขนาดฝุ่น PM 2.5 คืออะไร ขนาดฝุ่น PM 2.5 PM ย่อมาจากคำว่…
Read more


กุมภาพันธ์ 7, 2018 0

ส่วนประกอบ ACTIVATED CARBON ในระบบกรองอากาศ คืออะไร

ACTIVATED CARBON คืออะไร ACTIVATED CARBON หรือ Activate…
Read more


กุมภาพันธ์ 6, 2018 0